Om webbplatsen | Kontakt

Vi är mycket långt från ett narkotikafritt samhälle!

I fredags skrev jag om hur narkotikan strömmar in i Sverige. Ytterligare ett stort parti av narkotika tycks nu ha fastnat. Även floden av illegal alkohol fortsätter med oförminskad kraft att rinna in över gränserna i Sydsverige. Följ länkarna i omvärldsspaningarna så får du läsa mer.

Kul att det står någon rad i media, det kunde dock ha varit mer info till allmänheten. Förundersökningssekretessen och dagens informationsenheter lägger dock på ännu tätare lock numera. Min uppfattning är att man inom ramen för effektiviteten i utredningen kunde vara något mer generös med information till oss vanliga medborgare.

Jag tycker precis som jag skrev i fredags att det satsas alldeles för lite resurser på tullens operativa verksamhet. Det blir alldeles för lite över när centrala delarna i statsförvaltningen tagit sitt och väl det. Överbyråkratiseringen av regelverken gör också sitt till. Snart krävs att varje tulltjänsteman är nästintill fullfjädrad jurist för att klara ut regelverket. Tyvärr skulle det ytterligare hämma verksamheten då det skulle gå ut över det praktiska kontrollarbetet.

Narkotikasökhundarna gör ett jättebra jobb och fler sådana borde införskaffas vilket inte är omöjligt. Verkligheten verkar dock vara sådan att det snart inte finns några kvar som kan ta emot dagens krävande narkotikasökhundar.

Man ska ha husvagn

Under några dagar har jag utforskat Bergslagen.  Jag har haft min husvagn uppställd på Caravan Club familjecamping utanför Lindesberg, Gusselby Annorlunda. En fantastiskt fin campingplats alldeles nära sjön Råsvallen där man kan hoppa i efter en skön septemberbastu. Cykel och bilutflykter bidrar till utforskningen av området.

Ikväll besökte jag hembygdsföreningen i Gusselby som hade en fin jazz och folkmusik-föreställning. Det enkla kulturutbytet är oftast det finaste. Tänk vad fina musiker det finns runt omkring i Sverige. Bergslagen är en fantastisk plats där naturen är mäktig och sjöarna är oräkneliga. På 1800-talet stod området för en tredjedel av all järnproduktion i Sverige. Varför resa till Mallorca när vi har så mycket fint i Sverige?

Visserligen drar bilen 0,35 liter mer diesel per mil när man drar husvagn men det är bara småsaker i jämförelse med en Thailandsresa. Sverige måste satsa mer på regionerna, storstadsregionerna får inte växa mer. I storstäderna och främst Stockholm kommer det att bli mer och mer av segregation, trängsel och utanförskap. Det är mycket svårare för fähundarna att bränna bilar i en liten ort än det är i en storstad.

Man kan inte annat än beundra Karl Jans verk i Grythyttan. Mitt i detta utflyttningsområde har han skapat både en fin restaurangskola och ett gästgiveri som alla vill besöka. Tänk vad det går att förändra till det bättre med kreativa människor.

Intressanta omvärldsspaningar om Tullverkets förre GD

Intressanta omvärldsspaningar och läs i Corren om vår förre Generaltulldirektör Björn Ericssons flyttvåndor på slottet i Linköping.

Vi behöver fler i operativa befattningar och färre centralbyråkrater!

Sydsvenskan rapporterar (se omvärldsspaningen) ett flera hundra kilo stort haschbeslag av tullen i Malmö. Sannolikt var det ytterligare ett stort beslag som kom till ”bara därför att det fanns motiverade tullare på plats”. Dom här fororna kör frekvent in till Sverige och det finns ingen underrättelsetjänst i världen som kan hålla reda på när dom kommer.

En bra dygnstäckning med tillräckligt många tullare skulle kunna göra stordåd. Nu sker tyvärr en ständig åderlåtning till förmån för en satsning på centrala byråkrater istället för operativ personal. Detta innebär att foror som den som nu fastnade fortsätter att rulla in i Sverige för att lossas i landet eller transito till Norge, nästan varje dag och flera i veckan. Sannolikt lastas redan nu ett ersättningsparti narkotika.

Självklart behövs underrättelsetjänsten också, det jag vänder mig emot är den stora ökningen av centralbyråkrater på bekostnad av den direktoperativa verksamheten. Det är inte det jag betalar skatt för i alla fall.

Funderingar kring definitionen på makt och svag alkoholpolitik!

Titta in på omvärldsspaningarna det finn flera intressanta länkar till artiklar som berör och informerar. Den nationella hotbilden om organiserad brottslighet är ju något som berör oss alla samhällsmedborgare. Min definition på makt är att kunna undandra sig lagföring. En del av de riktigt stora brottslingarna ligger nästan i den klassen. De brukar dock inte klara skattemyndigheten som när den är på bettet och använder andra redskap än de straffrättsliga.

Experkonferensen som socialdepartementet om alkohol och hälsa är också intressant att följa. Du har en länk dit också under omvärldsspaningarna. Det är möjligt att regeringen lyckats bättre med hälsodelen av alkoholproblematiken. När det gäller den illegala införseln och langningen är det inga lysande resultat vi kan se. Både lagstiftningen, resurser och den operativa taktiken är hanterat på ett tafatt sätt.

Jag väntar ännu på vargen?

Svininfluesan diskuteras vitt och brett och i toner av nästintill samhällets undergång. För min del är jag mycket skeptisk till hela debatten. Folk har inte dött hordvis utan några enstaka högriskpersoner har fått intensivvård och dödsfallen är mycket begränsade.

En vanlig höst med normalinfluensa så dör hundratals äldre i sviterna av den sortens influensa. Det kommenteras knappt i media. Man kan fundera över dagens hysteri. Jag har två teorier och den ena handlar om att det finns en feghet i besluten och ingen vågar riktigt ta tag i en fråga numera. Risken att åka gatlopp i medierna gör att besluten i offentlig verksamhet blir fega, dåliga och dyra.

Min andra teori är att det är en ”budgetubåt” d.v.s. samma taktik som försvaret beskylldes för inför sina budgetäskanden. Av någon anledning ”dök det upp” en fientlig ubåt just då. Man kunde kanske höra den på inspelningsband om man lyssnade på ett visst sätt.

Är månne Svininfluensan ett ”budgetsvin” för att få mer resurser till vården och skall vi vaccinera miljontals människor med ett inte helt utprovat vaccin. Jag hoppas verkligen det blir en rejäl utvärdering av de åtgärder som har vidtagits. Ur ett samhällsperspektiv kan jag bara hoppas att jag har fel. Om ett halvår vet vi om vargen kom!

Gärna skattesänkning men först en rejäl följsamhet med arbetsmarknaden!

Visst är det bra att skatterna sänks för pensionärer men det är långt till det jobbavdraget ger. Den stora problematiken ligger dock i att basen för pensionerna urholkas genom diverse förändringar av uppräkning och utebliven uppräkning av basen.

Man behöver inte vara särskilt klok för att förstå vad facken skulle ha sagt om man fått en lönesänkning för sina medlemmar som till en mindre del skulle ha kompenserats genom en skattesänkning. Det finns nog inget enklare sätt att skapa en rejäl strejk.

Problemen ligger i att pensionärerna saknar konfliktmöjlighet och det är våra gamla fack och arbetsgivare som äger avtalen. Jag har aldrig varit med om att facken och arbetsgivarna brytt sig om avtal för de som lämnat arbetslivet även om de är sk. passiva medlemmar.

Ett tag trodde man att pensionsavtalen blev den enskildes egendom när man lämnade arbetslivet. Efter en omfattande utredning blev domen att facken och den gamla arbetsgivare äger pensionsavtalen för de som lämnat arbetslivet.

Detta är en brist i den svenska modellen och i dagsläget finns nog inget annat stridsmedel än att samtliga pensionärer anmäler sig på Arbetsförmedlingen och väljer rätt röstsedel nästa år. Inget parti har visat korten fullt ut i denna fråga så för närvarande är det valsedel X.

Missriktad hänsyn!

Man kan bli förskräckt när det är aktade personer i nyhetssändningarna som tycker att säkerhetstjänsten inte skall ha kontakt med kanske inte helt pålitliga motsvarigheter i andra länder inte ens när det gäller terrorism. Skälet för återhållsamheten skulle vara aktsamhet och hänsyn mot förövaren

Terrordåd och självmordsbombning är enligt min uppfattning de mest avskyvärda handlingar en människa kan utföra. De riktar sig oftast mot många försvarslösa människor och mot demokratiska samhällsstrukturer. Kan vi på något sätt förhindra ett sådant dåd så tycker jag proportionalitetsprincipen skall gälla.

Förövaren är det sammanhanget av underordnat btydelse. Var hamnar samhället långsiktigt om vi inte bekämpar fega brott som terrorism och självmordsbombare med missriktad hänsyn mot en förövare. Det finns all anledning att ge säkerhetspolisen allt stöd de kan få när det gäller att bekämpa terrorism.

Vi får hoppas att datainspektionens många gånger kryptiska regler kring registerföring inte hämmar den här typen av brottsbekämpning. Med tanke på alla fraktioner som numera finns ute i världen med onda avsikter så behöver alla hålla ögonen öppna dock utan att bli alltför misstänksamma.

Det förpliktigar att leva i en demokrati!

Man kan bli riktigt trött när man konstaterar att den unga svenska mannen som suttit fängslad i Guantanamofängelset i flera år och bara något år efter frigivningen åter beger sig till Pakistan illegalt. Sveriges regering har kämpat för att få honom fri och är det då nödvändigt att illegalt återvända till ett område som är minst sagt skakigt och komprometterande. Jag tycker det är att svika den demokrati som försvarat honom.

I vissa områden bränner ungdomar bilar som i det värsta ghetto ute i världen. Här har omdömet hos vissa gått helt snett. Det är medmänniskorna som får ta smällen, både ekonomiskt genom skatter och försäkringar och som våldsoffer. Att skapa upplopp i ett demokratiskt samhälle är att svika de ideal vi har.

Det förpliktigar att leva i en demokrati och den måste ständigt vårdas och vi måste reagera kraftfullt mot de som inte följer spelreglerna. Historien förskräcker när demokratier inte med kraft tagit tag i upplopp, extremorganisationer och terrorism. Jag har en känsla av att både skolor och media inte tydligt förklarar den enskildes ansvar för att bevara och utveckla demokratin.

Allmän skyldighet att ingripa vid våldsbrott?

Som framgår av omvärldsspaningen så har regeringen tillsatt en utredning där syftet är att få oss alla att ingripa när någon utsätts för farliga situationer. Det finns ju redan idag en möjlighet genom nödvärnsrätten som är ganska omfattande men få känner till.

Ett tag var den allmänna samhällsdebatten sådan att man aldrig skulle ingripa, det var en polisiär uppgift. Nu har den uppfattningen vänt så det blir en skyldighet istället. Här får man gå försiktigt fram för alla är ju inte skickade att ingripa. Det finns här och där både brist på muskler och förstånd.

Jag är emellertid övertygad om att utredaren kommer att gå försiktigt fram. Det är en bra signal att alla har en ”skyldighet” att ingripa men det måste ske med förstånd. Det kan kanske innebära att flera ingriper så förövaren möter ett för stort motstånd. Idag skulle de flesta ingripa vid t.ex. en flygplanskapning efter det som hände den 11 september i New York.

Den som ingriper måste ha ett rättsligt stöd om han råkar ta i lite för hårt även försäkringsskyddet måste lösas tillsammans med skadade kläder, och eventuell kostnadsersättning för sjukskrivning, framtida men o.s.v. Egentligen är det en självklarhet att ingripa i nödsituationer, men nu skall ju allt man gör vara reglerat i författning fastän det som inte är reglerat är tillåtet.

Det blir också en intressant debatt om att det blir fler än poliser som blir skyldiga att ingripa vid vissa våldsbrott.