Om webbplatsen | Kontakt

Tullveteranerna i Stockholm har årsmöte!

Den 25 mars kl 1600 har Tullveteranerna möte i Tullmuseum. Enklare förtäring serveras till självkostnadspris. Dagordningen omfattar sedvanliga punkter och diskussion om bussutflykt. Alla medlemmar och nya sådana hälsas välkomna. Glöm inte anmäla er.

Jordens överbefolkning är en forskaranka!

Det är upplyftande att höra professor Hans Rosling läxa upp de lycksökande domedagsforskarna. Den här gången var det diskussionen om jordens överbefolkning och ett krisscenario blåstes upp i media. Rosling bemöter den felaktiga krisrapporten med fakta och att befolkningsökningen planar ut på 9 miljarder jordbor.

Det är bra att dessa domedagsrapporter från mer eller mindre seriösa forskare sågas när de är helt fel ute. Vad jag förstår så bygger Roslings forskning på hur många barn kvinnor föder just nu och inte på någon matematisk uppräkning byggd på befolkningstal och gamla födelsetal. Det har skett mycket i utvecklingsländerna under senare år och när det blir bättre förhållanden och en större urbanisering då minskar födelsetalen drastiskt.

Vilket syfte domedagsforskarna har framstår som oförståeligt. Kanske är det så enkelt att de är ute efter att få sin lön genom forskningsanslag. Rosling kan befolkningsfrågan men jag är övertygad om att det finns lika många lycksökare inom forskningen kring miljöfrågorna men där finns tyvärr ingen Rosling. Det är inte bra att forskningen inte blir trovärdig, det gynnar ingen. Statistik är en förrädisk sanning som lika gärna kan vända fel till rätt.

Rensa upp i AP-fondernas styrelser och byt även ut de anställda!

Pensionerna beräknas att sänkas med 3.1% 2011 bl.a. beroende på den dåliga finansiella utvecklingen. De flesta Sverigefonder har under förra året stigit med mellan 40-80% och återhämtat sig efter krisåret 2008. Vad i he-e har de gjort i AP-fonderna. Man kan inte säga att det är de mest ekonomiskt begåvade som sitter där med hänsyn till det som nu sker för pensionärerna.

Det måste finnas bättre personer att placera i AP-fonderna är de som nu sitter där. Nu är det mest diskussion om ökad kvinnlig representation. För mig är den frågan underordnad en acceptabel placering av mina pengar. Är det enbart kvinnor som är bättre på placeringar så tillsätt dem. Placering av pensionspengar har bara ett mål och det är högsta möjliga avkastning. Nu höjs lönerna med 2,6 % och pensionerna sänks med 3,1. Uselt av dem som sitter i AP-fonderna, de har bara en uppgift –avgå självmant. Något sämre placerare än de i AP-fonderna finns inte de är ett resultat av etablissemanget och vänskapskoorumption.

Det skall var en katapultstol för de som sitter på dessa viktiga poster och ingen hänsyn behöver tas när de misslyckas i en situation där andra kapitalplacerare lyckas. Nu handlar debatten om mycket annat jag ser det som bristande kompetens hos AP-fondernas styrelser och anställda. Det är dag att pensionärerna får ett inflytande i detta viktiga arbete. Har Sverige råd med löneökningar då har man åtminstone råd med att behålla pensionen på nuvarande nivå.

Lammkött inget för mig!

Idag har det varit ett stohej kring att lammen inte får gå ute utan de finns i stallet under sin livstid. Kanske är de tryggare där under sina livsmånader och slipper örnar, rävar och vargar. Personligen har jag svårt att äta lam av ett helt annat skäl och det är att det lilla lammet aldrig har fått känna av livet utan slaktas efter bara några månader i livet. De är ju så fina också.

För min del handlar debatten om man skall slakta lamm och kalvar. Jag undviker det köttet av helt andra skäl än om de varit stallade eller inte. Dagens fråga blev ju lite löjlig eftersom alla får, får tak över huvudet i detta kalla klimat under vintern, En skillnad är att vanligtvis så föds tydligen lamm på sommaren och slaktas till hösten som om det vore en tröst att gå ute några månader för att sedan dö.

De flesta människor äter tydligen lamm till påsk och då är det väl passligt med slakt på vintern. Dagens debatt och förståsigpåare gjorde inte något större intryck på mig och journalisterna kokade här soppa på fel spik. Jag tänker i alla fall inte äta lamm oavsett de slaktas på hösten eller vintern de är alldeles för fina att se och ta på. Min gom och mage får avstå från lammkött i alla dess former.

Ropa inte efter ”budgetvargen” i mars!

Hur många gånger har jag inte hört myndighetschefer från regional till central nivå få ”pommerska darran” när det gäller ekonomin och den beräkning ekonomerna gjort i mars. Det är ett herrans liv i mars och när vi är i slutet av december har de 100-tals miljoner över i kassan. Utfallet i mars är totalt ointressant för slutresultatet om det inte skett något extraordinärt.

De dåliga beräkningarna görs oftast rent linjärt och av ekonomer som inte har kunskap om verksamhetens bedrivande och utfallsvariationer. Nu är det Skatteverket som ropar på vargen. Kanske har de rätt men jag är tveksam, med min erfarenhet från Tullverket där det ena sekunden varslats om uppsägningar och efter några månader har man levererat tillbaka ett budgetöverskott över 100 miljoner till staten.

Man blir än mer förvånad när underskottsutspelet görs av generaldirektören i Skatteverket som alldeles nyligen lämnat sin plats som statssekreterare i Finansdepartementet med ansvar för Skatteverket. Nog borde väl Finansdepartementet kunna hålla reda på sina myndigheters budgetar och i synnerhet myndigheternas myndighet, Skatteverket.

Det skall bli intressant att se hur det går, jag tror finansministern kan hantera detta. Han brukar ju säga att myndigheterna får sin budget varje år. Vad som ligger i det ordvalet borde en insiktsfull generaldirektör begripa. Den som leder sin myndighet med sans och måtta behöver aldrig ligga sömnlös. Jag är alltid mycket skeptisk till dem som befarar underskot på grundval av ett tidigt budgetutfall. Fråga någon gammal trotjänare till råds så kommer det alltid att gå ihop i slutändan.

Hur definieras en pensionär!

De flesta av oss blir allt piggare upp i åldrarna och vi släpar med oss en falsk bild av en pensionär som en böjd man med käpp. Idag är det en person som är mycket vital och vill leva ett aktivt liv och inte förknippas med någon form av skröplighet förrän i ett mycket sent skede av livet. Medellivslängden har passerat de åttio och är snabbt på väg mot de nittio.

Vårt språk är för fattigt för att nyansera de sista ljuva 40 åren. Här finns det utrymme för innovationer och språkutveckling. Det blir också allt svårare för pensionärsorganisationerna att hantera hela gruppen och de särskilda önskemålen från ungdomspensionärerna eller 50+. Här handlar det inte om vård och omsorg utan utförsåkning i fjällen på skidor eller bräda, gym, samliv och datorer långresor och vinprovning.

SPF och SPRF har nu vid samgåendet en stor möjlighet att ta hand om den andra delen av livet och det är ett ansvar som förpliktigar. Det handlar allt från äventyr till vård. Att hålla alla dessa bollar i luften blir inte lätt. Misslyckas man kommer 50+ att bilda helt andra organisationer. Den här gruppen är bara ”light” intresserad av tröskellösa dörrar och långvård. De lär inte fylla lokalen vid sådana föredrag.

För min del så har livet två huvuddelar en måstedel bestående av uppväxt-, utbildnings-, karriär- och familjedel och en andra frihetsdel då det går att hinna med det man inte hann i måstedelen. Vill vi i pensionärsorganisationerna bli en medpart i ”andra frihetsdelen” då krävs nya tag som inte är enkla och entydiga och orkar vi?

Inte ens Grekland sänker pensionerna!

Det svenska sättet att hantera pensionärer kan liknas vid en banarepublik åtminstone när det gäller hederligheten att hålla sina löften till pensionärerna. Nästa år sänks pensionerna med ca 3 % i Sverige. I Grekland som är i riktig kris så talar man om ”frysning” av pensionsnivån, det är en ohederlighet i den svenska debatten.

Igår skrev Anna Dahlberg på Expressens ledarsida att det inte var synd om pensionärerna och räknade upp några plustecken som finns för pensionärerna men som även finns för löntagarna. Löneavtalen kommer att höjas med ca: 2,5 % vilket inte nämns med ett ord. Man kan inte annat än bli förbannad över hennes okunnighet i pensionsfrågor. Det här var en av de mera ogenomtänkta ledare jag sett men det var väl inte annat att vänta.

Expressen ledaren har som grundsyn fattighussverige där pension var enbart till att överleva på. Dagens pension är något helt annat, det är uppskjuten lön och handlar om kapitaluppbyggnad och avtal baserad på slutlönen. Så är det idag och det har vi att agera utifrån. Vill vi ha något annan, högre pensionsålder eller förändra avtalen då är det en annan diskussion. Med Anna Dahlbergs ledarresonemang så borde de som har betalda hus och kapital i någon omfattning få sänkt lön i pågående avtalsrörelse och inte omfattas av någon lönehöjning.

Det är dags att alla medier och i synnerhet Expressen att lyfta sig från fattighusdebatten och ser på pension vad den är, nämligen uppskjuten lön som inte har något att göra med den enskildes rikedom eller fattigdom. Har vi ett avtal skall det hållas och när AP fonderna enligt min uppfattning inte har tillräcklig kompetens då kan det gå riktigt illa för pensionärerna. Titta på dem som hanterar AP-fonderna där finns det många misslyckade placerare och beslutsfattare.

Hedrande initiativ av tullfacket!

Idag bjöd TULL-KUSTs Stockholmsavdelning in nyblivna pensionärer och de som fyllt femtio år till en trevlig visning på Tullmuseet med efterföljande middag. Efter 42 år i tulltjänst och lika många medlemsår kändes det fint att bli uppmärksammad och få träffa sina gamla kollegor.

När jag började jobba så blev man medlem i facket, det var bara så särskilt i yrkesorganisationerna. Jag tycker att en god middag är en utomordentligt trevlig avslutning av medlemskapet och den yrkesverksamma delen av livet. Här har åtminstone den statliga arbetsgivare något att lära av facket som här ligger på framkant inom det personalsociala området.

Det är särskilt kul att TULL-KUST ligger på framkant och förnyar sig och strävar efter att vara en modern organisation i en värld där det är allt svårare att organisera medlemmar. Detta oavsett det handlar om facket eller andra mer eller mindre ideella organisationer. En bra början och ett bra avslut är oftast nyckeln till framgång.

Jag tycker att det är särskilt kul att titta in på TULL-KUSTs hemsida http://www.tullkust.se/ som har förnyat sig väsentligt den senaste tiden. Bloggen och klotterplanket blir extra intressant att följa Man blir verkligen nyfiken, vad som kommer att dölja sig bakom inloggningslösenordet som jag givetvis ansökt om.

På alla deltagarnas vägnar ber jag att få tacka för en trevlig samvaro i kväll, en fin visning av Tullmuseet och en synnerligen god middag.

Varg åt upp joggare?

Så har det hänt som inte kan hända att en skolfröken på joggingtur blev delvis uppäten av en vargflock. En omöjlig händelse enligt debatten i Sverige. Den här gången var det vargar i Alaska men det hände i någorlunda civiliserade trakter där det finns skola och ett socialt liv. Kanske är vargarna i Alaska argare än vargarna i Sverige, de är i alla fall fler.

Vi har ju sett bilder hur får ser ut efter ett angrepp från varg. Det var nog ingen trevlig syn som mötte de anhöriga när de hittade den sargade skolfröken. Vargdebatten känns nästan som Tage Danielssons reflektioner kring Harrisburgsolyckan. Det måste väl finnas någon grund till det genetiska varghatet hos många människor.

Jag är fortfarande inte någon direkt motståndare till varg i Sverige men kommer ett barn eller vuxen att bli ”riven” i Sverige så ligger ansvaret helt på dem som driver den här frågan. Jag skulle nog vara försiktig med att låta mindre barn leka i närheten av storskogen. Det intressanta är att vi har matats från alla håll att vargen inte anfaller människor, nu är det bevisat att det argumentet är en ren lögn.

Finns det någon smartare metod att lagra musik?

Även om det känns som jag växt ifrån det här med melodifestivalen så kommer en del kringreflektioner och det är utvecklingen för musikanvändarna. I början av mitt liv fanns det fjäderuppdragna grammofoner och några radiogrammofoner. Skivorna var s.k. 78 varvare och sedan kom EP och LP skivorna som var av vinyl och lät fantastiskt bra i förhållande till 78 varvarna.

Det fanns också prisvärda rullbandspelare som man kunde kopiera musik med. Kassettbanden stod näst i tur och sedan CD skivan och musik videon. Nu är allt lagrat på dataminnen och man kan ha sin egen hemmabio och musiklaboratorium. Vad kan man mer önska sig och finns det ytterligare en utveckling för musiklagring. Jag har svårt att komma på något ytterligare behov.

Möjligtvis behövs någon form användarutveckling som t.ex. en sökmotor så det är enklare att hitta de låtar man söker efter. Någon form av röststyrd sökmotor som även tar ”falska toner”. Kanske det finns behov an ett musikens stavningsprogram som rättar till det när jag sjunger i fel tonart eller falskt. I den här sfären kommer nog utvecklingen men det lär bli svårt att hitta ett nytt lagringsmedia.

I bakgrunden hör jag vinnaren av den svenska melodifestivalen och jag vet nu att jag inte missat något. Artisten är bra men låten är trött och saknar glöd, inspiration och vinnartoner! Malenas hårdrocksvariant var kvällens höjdare alla kategorier http://svtplay.se/v/1926333. Vi slipper i alla fall att ordna nästa Europeiska final törs jag lova.