Om webbplatsen | Kontakt

Nu är det över!

På valdagen är alla lika vår röst är lika mycket värd oavsett vi är på samhällets skuggsida eller i näringslivets högsta position. Jag tror det bara är en gång vart fjärde år att jämlikheten är total, för det mesta så finns det alltid någon form av orättvisa eller otur eller för några en osannolik tur. Idag är det som i fiskdammen alla får vinst åtminstone de som röstat på partier som kommer in i Riksdagen.

Den här gången blev det som väntat Alliansen som vann, dock utan egen majoritet av de 349 riksdagsmännen i alla fall när jag somnade. Oavsett vinsten så blir de kommande åren, en enda lång arbetsdag. Att ha ledningen över en organisation eller i det här fallet en nation är som att ställa ut en nygjuten bronsstaty på en fin plats i början glänser statyn sedan kommer måsarna och sk-ter. Det finns dock en räddningsplanka och det är att bli en riktig landsfader (moder) då vinner patinan över det andra.

Det röd-gröna blocket måste fundera över sin politik, tyvärr måste jag säga att den Mona Sahlin som för 20 år sedan stod för framtid inte har bidragit med någon förnyelse den här gången utan snarare fortsatt i gamla hjulspår. Jag ser två partiledare som snart har lämnat sina poster och det är Lars Ohly och Mona Sahlin. Båda har passerat bäst före datum och det går inte längre att surfa på industrialismen och de enkla välfärdslösningarna. Jag tror att en framtida värdegrund för ett parti måste bygga på humanism och enskilt ansvar, det är i trakterna kring KD, lösningarna finns om man tar bort ordet Krist. Socialism är nog ett förbrukat språkbruk det här århundradet.

De båda språkrören har fått smak på makten och kvarstår det osäkra parlamentariska läget med SD då kommer de med stor säkerhet att kliva över till Alliansen. Det blir en tuff match för Socialdemokraterna att hitta en ny framgångslinje, just nu så behöver man nog alla goda krafter för att hitta in i ett nytt århundrade. Det förra dominerade man men det är som i idrotten varje match är en ny match. Gamla segrar är inget annat än historia.

Grattis till Alliansen och det har gått bra de här fyra åren och det kommer att gå bra de kommande också. Jag tror inte att de sjuka och utförsäkrade kommer att ligga på gatorna. Sjukhusen kommer att operera cancer- och hjärtsjuka. Vi pensionärer ser nu fram mot en utlovad skattesänkning även om den stora frågan är ett dåligt pensionssystem.

Nora!

I Nora har man andra problem än i Storstäderna. Norapartiet vill t.ex. bygga fler bostäder och få ett pendeltåg till Örebro. Befolkningen i kommunen har minskat med 60 personer i år vilket måste brytas. Nu är Nora nog inte den ort som har störst problem. Problemen storlek är dock definitivt olika och i Stockholm har befolkningen ökat med 38 000 förra året. Lägenhetspriserna är orimliga för vanligt folk i storstäderna och brottsligheten växer okontrollerat och ingen polis kommer att kunna hantera detta. Här kan man tala om orättvisor och det finns kommuner som nästan är tömda på folk. Nu satsar alla partier på fler jobb men i nästa steg måste det till krafter som får ut jobben i hela landet.

Kvaliteten på livet blir definitivt bättre i en liten ort än att sitta i någon bar vid Stureplan och föra mer eller mindre begåvade samtal. Att utlokalisera statliga verk är kanske ingen bra idé men till de delar som är utöver 100 personer borde det av flera skäl vara lönsamt. Dels blev det fler jobb ute i landet och dels så höll det nere centaliseringsvågen och bäddade för rationaliseringar. Varför inte någon central samarbetsenhet för några myndigheter. Kriminalvården har ju lagt kvinnofängelset Hinseberg i grannkommunen i den lilla orten Frövi och både Hall och Österåker kan man placera i glesbygder.

Demokrati inte ett entydigt begrepp!

Jag tror det var i boken de sista Merovingerna av Frans G Bengtsson som jag läste om deras demokrati. På lördagen samlades alla medborgarna på torget och då fick man ställa sina förslag. Det blev omedelbart en omröstning och vann förslaget gehör och då genomfördes det omedelbart och allt var frid och fröjd. Blev förslaget nedröstat slog man ihjäl förslagsställaren.

Idag är inte konsekvenserna av ett ställt förslag lika drastiska men förslagsställaren möts av en tystnad eller får dåligt rykte för bristande omdöme och det hela rinner ut i sanden. Något senare har förslaget mognat och någon annan får ära och berömmelse. Jag brukar trösta mig med att ha rätt för tidigt är detsamma som att ha fel.

Det är tur att de kreativa och inte heller politikerna lever på Merovingernas tid eftersom det då skulle bli väldigt otrevligt och total stagnation. Om två dagar vet vi kanske vilka politiska förslag som kan komma att bli verklighet eller så blir det som vanligt –tvärt om.

Den chef på försäkringskassan som prövar utförsäkring av en kvinna som påstås vara alvarligt sjuk blir förmodligen antingen uppsagt eller befordrad beroende på vem som vinner valet. Lite av Merovingernas demokrati har vi också även om vi inte är så drastiska.

Skönt att valet snart är över!

All valpropaganda börjar nu bli för mycket och det är skönt att det är bara ett par dagar kvar. Jag tycker att alternativen är väldigt lika och så skall det väl vara i ett land där det mesta är välordnat och skött på ett tillfredsställande sätt. Under den här och tidigare valperioder har jag uppsökt akuten och vårdcentralen vid några få tillfällen och det har gått smidigt till. Några längre väntetider har jag inte mött. Den onödiga sprutan mot svininfluensan och den viktiga vaccineringen mot fästingar fungerade också.

Sjukvården måste få klart godkänt av mig. När det gäller skatterna så är det bra att fastighetsskatten sänkts och skall den ändras då skall bostadsrätterna med i beskattningen. I dagens Stockholm är det bostadsrätterna i innerstan som är de dyraste. Det är få människor som vill betala mer skatt än nödvändigt och än finns det massor av rationaliseringar att ta ut av både sjukvård och även rättsväsendet. Bägge funktionerna har förstenade regler, befogenheter och befogenhetshierarkier. Ny teknik kan ersätta massor av mer eller mindre obefogade befogenheter och formella kompetenser.

Oavsett vad miljöfundamentalisterna tycker så spelar bilen en mycket stor roll för ekonomin och den är nog den största motorn efter dagligvarukonsumtionen och givetvis offentlig sektor med infrastruktur. Stannar bilen då stannar västvärlden så här gäller det snarare att hitta ett nytt bränsle än att höja bränsleskatten. Eftersom elbilen inte fungerar längre än ett par mil så tror jag på diesel och sådant bränsle gjort på skog och vegetariska produkter. Låt oss värma upp husen med berg- sol och vind. Köra bil på majsolja och skog och köra industrin på vatten- och kärnkraft så länge den orkar med.

Jag tycker alliansen har gjort ett bra jobb men Reinfelt börjar efter alla framgångar få tendenser till pampbetende och han behöver bli lite mer ödmjuk om han skall hålla den kommande mandatperioden. Se upp med makten den har förstört många bra människor. Jag har redan röstat och det är varje människas plikt och min rösthemlighet är lika hemlig som FRA numera.

Har ansvariga myndigheter koll på trafiken?

Ansvariga myndigheter verkar ha begränsade kunskaper om trafiken. Idag påstås det att långtradarna på våra vägar kör för fort och nu skall åkarna straffas. Jag har i sommar kört närmare 600 mil på de stora vägarna med husvagn och då är de 80 km/tim som gäller. Kör man då i 85 som enligt GPS är nästan exakt 80 km/tim då blir man ständigt omkörd av långtradare med släp men det är enbart av utlandsregistrerade, de håller en hastighet närmare 100 km/tim istället för 80 km/tim. De fasta dolda  automatiska hastighetskontroller och vågar som finns utmed de stora vägarna avläser inte nationalitet på fordonen. Sitter man sedan i en central myndighet utan lokal förankring då blir det tokigt, det är min dokumenterade erfarenhet.

Svenska långtradare håller 85 km/tim eller 80 km enligt GPS och de är i minoritet eftersom svenska åkare är utkonkurrerade av utländska åkerier som håller högre hastighet, har miljöovänliga bilar, slavlöner till chaufförerna. Till råga på eländet så skall man sätta åt de svenska åkarna. De utlänska chaufförerna har polisen svårt att lagföra, det är oftast en stor omgång att döma och bestraffa utländska medborgare. Jag tror att polisen ser mellan fingrarna eftersom det är resurskrävande och ett ”bagatelbrott” att köra för fort i mångas ögon. Konkurrensneutraliteten är satt ur spel.

Den andra självklarheten som varje normalbegåvad redan visste är att dubbdäck är bättre än odubbade friktionsdäck. Jag skrev om det i vintras. Visst kan den skicklige bilföraren köra odubbat men den som inte är så erfaren kan råka riktigt illa ut och inte hinna stanna när någon plötsligt utan förvarning går ut på ett övergångsställe. Minst två personer har då råkat riktigt illa ut. Sluta med de livsfarliga dubbdäcksförbuden på vissa gator. Säkerheten måste gå först.

Skönt att valet snart är över!

All valpropaganda börjar stå ända upp i halsen och nu är det bara ett par dagar kvar. Västerpartiets strippa i Södertälje piggade upp de trista glädjelösa sakliga och de moralhysteriska fick kaffet i fel strupe. När det gäller blocken så tycker jag att alternativen är väldigt lika och så skall det väl vara i ett land där det mesta är välordnat och skött på ett tillfredsställande sätt. Under den här och tidigare valperioder har jag uppsökt akuten och vårdcentralen vid några få tillfällen och det har gått smidigt till. Några längre väntetider har jag inte mött. Den onödiga och rekorddyra sprutan mot svininfluensan och den viktiga vaccineringen mot fästingar fungerade också.

Sjukvården måste få klart godkänt av mig. När det gäller skatterna så är det bra att fastighetsskatten sänkts och skall den ändras då skall bostadsrätterna med i beskattningen. I dagens Stockholm är det bostadsrätterna i innerstan som är de dyraste. Det är få människor som vill betala mer skatt än nödvändigt och än finns det massor av rationaliseringar att ta ut av både sjukvård och även rättsväsendet. Bägge funktionerna har förstenade regler, befogenheter och befogenhetshierarkier. Ny teknik kan ersätta massor av mer eller mindre obefogade befogenheter och formella kompetenser.

Oavsett vad miljöfundamentalisterna tycker så spelar bilen en mycket stor roll för ekonomin och den är nog den största motorn efter dagligvarukonsumtionen och givetvis offentlig sektor med infrastruktur. Stannar bilen då stannar västvärlden så här gäller det snarare att hitta ett nytt bränsle än att höja bränsleskatten. Eftersom elbilen inte fungerar längre än ett par mil så tror jag på diesel och sådant bränsle gjort på skog och vegetariska produkter. Låt oss värma upp husen med berg- sol och vind. Köra bil på majsolja och skog och köra industrin på vatten- och kärnkraft så länge den orkar med.

Jag tycker alliansen har gjort ett bra jobb men Reinfelt börjar av alla framgångar få tendenser till pampbetende och han behöver bli lite mer ödmjuk om han skall hålla den kommande mandatperioden. Se upp med makten den har förstört många bra människor, det är med glimten i ögat land skall byggas. Jag har redan röstat och det är varje människas plikt och min rösthemlighet är lika hemlig som FRA.

Sänk kapitalskatten på pensionssparande!

TCO tar idag upp och ifrågasätter en höjning av kapitalskatten på pensionssparande där ESO (ett råd inom finansdepartementet) föreslår en höjning av skatten från 15 till 27 %. Det är utomordentligt bra att TCO och dess ordförande Sture Nord tar ställning mot den här skattehöjningen och försämringen för kommande pensionärer. Den här typen av frågor har en tendens att inte debatteras eftersom många inte begriper vad det handlar om. Bra TCO!

Personligen tycker jag att kapitalskatten skulle sänkas 10 % för att stimulera till bättre pensionslösningar för den enskilde. De flesta vet att statens omsorg om pensionsersättningar svalnar alltmer. Även avtalspensionerna blir urholkade eftersom framtidens anställningar kommer att vara alltmer lösliga förbindelser med allt vad som det kan innebära om man kommer i dåligt sällskap.

Glöm inte att när du går i pension så minskar den med minst 1,6 % varje år. När du är 75 år är ersättningen minst 16 % lägre och lite till beroende på ränta på ränta. När du är 85 så är det en minskning på minst 40 %. Skall du göra en jordenruntresa så gör den nu, vid 80 år blir det bara en lokalbiljett. Den orättvisa skatten på pensionerna är en viktig fråga men de långsiktiga nivåerna är viktigare och här håller de båda politiska blocken käften.

Små händelser som blir stora för den vanliga människan!

När jag tillsammans med en bekant skulle parkera på dennes parkeringsplats så stod det en helt främmande bil där, fastän platsen är utmärkt som privat parkeringsplats. Efter en del detektivarbete och sökning i bilregistret via sms till 72503 med bilnumret så hittades ägaren ganska lätt. Man behöver ju inte vara  kriminalare numera för att hitta en bilägare. Dessutom är de myndigheter som har tillgång till bilregistret en skyldighet att hjälpa en enskild.

Det som förvånar mig är att bilägaren när denne av någon anledning kom ut var förbannad på oss för att vi tyckte att hon gjort fel. Givetvis fick hon sig en uppsträckning men hon tyckte ändå inte hon gjort något fel. En normalbegåvad person hade åtminstone bett om ursäkt. Man kan fråga sig hur vissa ungdomar uppfostras och om vem som helst får körkort. Kan man göra så här i det lilla så kan man säkert bete sig lika hänsynslöst i andra större frågor mot sina medmänniskor.

Personligen tycker jag att en enskild skulle ha legala möjligheter att helt enkelt bogsera bort bilen på ägarens bekostnad. Det finns ingen anledning för samhället att skydda den som beter sig egenmäktigt. Våra lagar är i vissa avseenden kontraproduktiva och ger de ansvarslösa fördelar som de inte borde få. Visst är det en bagatell att en parkering är upptagen men det kan ju vara så att man av hälsoskäl måste ha en parkering nära bostaden. Sådana här händelser är uppiggande eftersom jag numera endast blir syntetiskt förbannad med ofrörändrat blodtryck och puls.

Den 11 september!

Den här dagen kommer de flesta ihåg var de befann sig och vad de gjorde. Vi såg Twin tower i New York rasa samman. En nästan overklig bild, det var som på låtsas, en helt ofattbar dag med massor av ondska. Det blev inte bättre av att det var i religionens namn som terrorattentatet utfördes. När man ser tillbaka så är det ju ofattbart hur mycket elände religionen ställt till med. Tidigare var det krig och häxbränning, nu är det terrorism.

I dagens DN debatt buntar prästen Elisabeth Gerle ihop SD och Humanisterna i samma fålla och menar på att båda tar avstånd från de nya svenskarna. Jag kan inte förstå hur hon kan blanda in Humanisterna i den fållan. Många av dem som kommer till Sverige är inte troende utan i många fall tvingats till en religion på samma sätt som det var i Sverige för hundra år sedan. Jag tycker det var långsökt och fult att blanda in humanisterna i detta. Det kan bara var ett syfte och det är att smutskasta oss oreligiösa, en inte helt ovanlig handling i många religioner.

Jag är inte medlem av Humanisterna ännu men jag sympatiserar med deras ”tro” och att blanda ihop religion, lagstiftning och politik har alltid slutat illa. En bra regel det är att hålla politiken och lagstiftningen så långt bort från religioner som möjligt. Jag tycker det snackas för mycket religion i offentliga medier det här landet, intresset är nog inte så stort som vissa tror. Jag kan ställa upp på det filosofiskt solidariska och humanistiska i religionen sen är det stopp.

Klokt beslut av EU!

Vi var många tulltjänstemän som stod på barrikaderna hösten 1994 för att behålla den ur ett för samhället resurssnålt sätt att bekämpa den illegala narkotikainförseln. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen medgav efter stark folklig press strax innan folkomröstningen att tullverket var en effektiv narkotikabekämpare vid gränsen. Vi fick efter en massiv information från tullfacket en lagstiftning som gav tulltjänstemännen rätt att söka efter allmänfarliga varor vid inre gräns mot andra EU länder.

Det har varit många mer eller mindre okunniga debatter om detta både internt och externt med den fria rörligheten som argument. Fakta är att det är flera 100 tals ton narkotika som beslagtagits vid inre gräns av tulltjänstemännen i Sverige efter EU inträdet 1995. Nu har EU gett oss rätt i ett brev till en klagande den 19 juli 2010 och det är helt okej att leta efter narkotika vid inre gräns och helt i enlighet med Romfördraget. Med den här typen av beslut så arbetar EU med väsentligheter och låt oss slippa tramset om surströmming och snus, dessa frågor är nationella angelägenheter och nulliteter i sammanhanget.