Om webbplatsen | Kontakt

SPRFs ordförande i Stockholmsavdelningen tycker till om pensionerna under fliken Veteranfrågor!

[No text]

Sverige åldersdiskriminerar!

Det finns en sofistikerad åldersdiskriminering i Sverige och den är i dagsläget viktigare än jämställdhetsfrågorna eftersom där har vi kommit långt både i arbetslivet och privat. Åldersdiskrimineringen kommer smygande på allvar vid sextio och tilltar sedan. Möjligtvis klarar du dig undan om du har en hög position i samhället och behåller den långt upp i åldern.

Fortsätter högkonjunkturen så blir det snart arbetskraftsbrist. Då kan det vara bra att ha tillgång till en extremt livserfaren grupp med människor. All mänsklig verksamhet tills hjärtat slutar slå är väl värd att ta till sig. Ta en paus och lyssna på en person i nittioårsåldern, så har du lärt dig något som skolväsendet och de akademiska fakulteterna glömt.

Stämpeln!

Stämpeln egentligen en relik som borde ha försvunnit ut ur samhället, men den lever och frodas. Nu stämplas frikortet hos läkaren men en fin stativstämpel som under årtionden har utvecklats av den svenska byråkratin. Jag frågade den unga läkarsekreteraren om hon tyckte att det var mossigt med en stämpel i dagens It-samhälle. Hon tyckte det var ett utomordentligt bra hjälpmedel så med den recentionen så lever nog stämpeln minst en generation till. Det kanske är med stämpeln som med hjulet, den är odödlig.

Stämpeln, tillsammans med den som har behörighet att använda den har alltid varit en symbol för makt och ämbetsmannautövning. Många tjänstemän har under århundraden läskats av att få skriva det-, jag-, vi har beslutat och sedan få klämma till med stämpeln. Är man tillräckligt hög tjänsteman räckte det med en signatur. Under åren har det funnits många olämpliga personer som haft någon form av maktberusning som njutit av sin makt. Jag har alltid försökt följa devisen, ”med makt och kvinnor skall man hantera varsamt”.

Chefsporträtt på väggen!

Det diskuteras i Uppsala om den före detta länspolismästaren som dömts för sexbrott skall få sitta kvar med sitt porträtt på väggen, där alla andra gamla myndighetschefer sitter uppradade. Jag besökte ett annat land och en tullmyndighet där hade tullchefen, sent 1800-tal gjort sig skyldig till stöld ur tullkassan. Han avrättades, men hans porträtt hänger kvar, dock lite på sidan av de övriga och ett något mindre fotografi, med mindre ram.

Så pragmatiskt löste man den frågan och hans straff var ju betydligt strängare är det den f.d. länspolismästaren i Uppsala fick. I framtiden så vet jag vilket av de tråkiga porträtten som kommer att få de mesta och längsta blickarna i polishuset i Uppsala. Jag skulle rekommendera att inte ha porträttet på plats de närmaste 20 åren men då finns det väl ingen länspolis längre.

Sortera sopor!

Sortera sopor!
Jag har funderat över varför det nu är viktigare att sortera sopor än att ha en viss ordning i skafferiet. Det verkar som om vi går mot ett pedantsamhälle där allt skall ha sin fastställda plats. I mitt skafferi är det svårorienterat, däremot tvingas jag sortera avfallet på ett sätt som gör både skafferiet och kylskåpet avundsjukt. Det är samma sak i snickarboden där är oordningen fullständig men överblivna rester av metallbitar och träbitar sorteras prydligt i olika lådor. Det är nästan omöjligt att hitta en hel glödlampa men de trasiga ligger prydligt sorterade i en kartong och samma gäller för batterier.

Vi som inte är pedanter far illa av förhållandet att det är lättare att hitta en trasig pryl än en ny glödlampa. Jag har funderat över om det inte vore bättre att förvara både hela och trasiga batterier och glödlampor i samma låda men tankespåret höll inte i många mikrosekunder. Visst är det bra att materia återvinns och egentligen är allt avfall restprodukter som har ett värde om det är väl sorterat. Jag får väl upprätta något slags lagersystem hemma för att hålla reda på oöppnade soppburkar och nya glödlampor.

Sortera är årtiondets modeord och visst måste det vara ett verb i vår tid något annat hade blivit fel. Betydelsen är att ordna föremål i grupper är också tidstypiskt, in i fållan vi bestämmer! Alternativt betyder det att ordna i viss ordningsföljd, ofta alfabetiskt, numeriskt eller kronologiskt. De senare alternativen stämmer inte med mina soppburkar. Substantiv är nog inte något i tiden utan något underordnat i dagens tidevarv.

Sverige en fantastisk demokrati!

När man tittar sig runt omkring i världen så är vårt land fantastiskt och vårt politiska och demokratiska system måste vårdas varje dag. Det finns skavanker och t.o.m. missförhållanden som måste debatteras men i det stora hela är det fantastiskt. Visst finns det arroganta politiker och andra myndighetspersoner men vårt system sorterar snart ut dem.

När man ser tillbaka så är det många krafter som utmanat demokratin och vi i Sverige har sluppit lindrigt undan. Idag såg jag en film om Hitler och andra världskriget. Min slutsats är att det finns krafter som måste elimineras utan rättegång och rannsakan eftersom demokratin inte klarar av de här krafterna med ett normalt rättssystem.

Vi har sett förskräckliga angrepp på mänskligheten från terrorister och diktatorer av Hitlers kaliber jorden runt och tyvärr är nog sanningen sådan att vissa blodsbesudlade krafter, måste tystas för gott utan rättegång. Kraftigt onda krafter kan inte det demokratiska samhället hantera demokratiskt, det finns helt enkelt inte tillräcklig styrka i rättsapparaten.

Smärta och motgång fostrande!

Det värsta ett barn kunde drabbas av var tandvärk på julafton skojades det om och inget roligt för den som drabbas. För den fullvuxne är nog ryggont en smärta som är bland det jäkligaste och på ren svenska ett ”rent helvete”. I mina yngre år var jag hårt drabbat för att under de senaste 20 åren klarat mig riktigt bra. Men nu slår det till igen ungefär en gång i kvartalet och det är tuffa veckor.

Bechterews sjukdom är inte känd av så många och inte ens av läkarna på 1960-talet men finns dokumenterad i skelett sedan faraonernas tid. Ryggkotorna växer ihop som en bambukäpp och resan till det tillståndet vill nog inte många vara med om. Vi som har den här kroniska sjukdomen ser direkt vilka som har den och det är ganska många.

Jag har en filosofi som går ut på att människor som har kroniska smärtor eller drabbats av rejält tragiska livshändelser är en bättre sorts människor. Jag har sett det bland chefer och andra, de som har haft ett större mått av elände och inte gått under har blivit suveräna ledare. Andra som vandrat genom livet med en mer eller mindre stor räkmacka i handen behärskar inte förmågan till empati och kan oftast inte lösa ledar- och samverkansfrågor på ett normalt sätt.

Efter snart tre veckors smärta är jag en betydligt bättre människa igen och jag vet att det snart är dags igen. Det skulle vara intressant att veta våra makthavares bakgrund och vilket mått av elände de utkämpat under livet. Jag är av erfarenhet övertygad om att de som haft många besvärliga upplevelser är de bästa medmänniskorna.

Melodifestivalen!

Jag är ingen vän av melodifestivalen eftersom jag tycker att låtarna är skräp. Nu slötittade jag på reprisen och om melodierna är mediokra så var arrangemanget kring det hela helt fantastiskt. Imponerande regi och spännande färger med överraskningar och en helt fantastisk scenuppbyggnad. Hur detta spektakel överlevt alla dessa år förstår inte jag.

Mitt betyg blir att det var som att äta vattnig kålsoppa på slottet utan sked med finaste porslin och dukning där alla kungligheter och kändisar deltog. Kanske måste det till ett suveränt kringarrangemang för att behålla tittarna. Man behöver heller inte vara överbegåvad för att se hur länderna kompisröstar och det är väl lika bra när låtarna är lika dåliga. Kanske har röstråden kommit från respektive lands utrikesdepartement.

Bara religion!

Det är trist att höra rapporterna från de s.k. arabländerna, allt verkar baseras på religion. Nog är vi väl i ett sekel där religionerna borde ha en mycket underordnad roll i länder och samhällen. Rapporterna påminner om det som var i Sverige för 150 år sedan. Det måste vara en global uppgift att lyfta dessa länder ur något slags medeltidsliv med politisk religion.

Visst behöver människan en humanistiskt filosofi men när våld och politik tränger in i religionerna då har de förbrukat sin legitimitet och hör inte hemma på det här klotet. Risken finns att upproren i Nordafrika blir grogrunden för extrema religiösa sekter. När jag började i skolan fick man lära sig psalmverser utantill en fullständigt onödig kunskap, det hade varit bättre att ha använt tiden till matematik och naturvetenskap.

Fallskärmsjägarna!

Vi människor blir kanske närigare ju mer pengar vi får och nu senast är det skatteplanering från en ledande person i AMF. Tråkigt eftersom AMF enligt mina jämförelser mellan olika fonder är en av de bästa. Förmögenhets- och fastighetsskatt är ju i princip fritt valda skatter för den som har kunskaper om systemet. Skickliga placerare har den kunskapen så det kanske är ofrånkomligt med den här typen av skandaler.

Nåväl fallskärmsjägarna jobbar tydligen med både skattebefrielse och höga avgångsvederlag. Jag vidhåller mitt förslag att med dessa höga ersättningar och skattebefrielser kunde de gratis ta hand om ledarskapet för exempelvis välgörenhetsorganisationerna.

De riktiga fallskärmsjägarna är glada om de levande kommer ner på jorden och de nya vill ha en stor säck guld med sig som de oftast inte hinner göra av med under jordelivet.