Om webbplatsen | Kontakt

Har de centrala pensionärsorganisationerna helt tappat sugen!

I fråga efter fråga som rör pensionärerna och upprör de flesta så lyser pensionärsorganisationernas förbundsledningarna och dess ordföranden med sin frånvaro. Tidigare var det debatten om vården som var undermålig på vårdhemmen och främst då de privata. Nu går debatten het om nivåerna i pensionssystemet och böcker skrivs men inte ett ord från de centrala kanslierna och ordföranden.

Från förbundsordföranden i vare sig SPRF, PRO och SPF hörs inte ett ljud. De stora kanslierna sitter still i sina bekväma stolar. Hur länge till kan vi ha pensionärsorganisationer som är så här tunna medialt i debatten. Vi pensionärer betalar den största delen av vår medlemsavgift till förbundsledningar och centrala kanslier och utåt sett gör de ingenting och behövs de verkligen.

Dagens pensionärsorganisationer kan läggas ner kanslierna avvecklas och något helt nytt byggas upp. Ni som sitter i toppen gör något och slå ihop avgå förbundsstyrelser och tillsätt något helt nytt som förenar. Dagens pensionärsorganisationer gör inte det de ska göra. Lokalt jobbar massor av pensionärer helt ideellt och gör stordåd med intressanta program. De centrala ledningarna och kanslierna fullgör inte sina uppgifter på det sätt man kan förvänta sig.

Det är ”bara” jag?

Det finns inga ”bara” jag utan varje människa är ett jag och inte ett bara jag. Kanske vill man vara ödmjuk och säga att det ”är bara jag” men alla människor är betydelsefulla på något sätt. Lyft fram jaget det är det som är människan bakom hud och ögon och det är där den härliga personligheten finns. Sen måste man ju inse att det finns fler jag än jag.

Jag blir så trött på dessa hycklare och och ”snigelkönare” som vill införa hen istället för han och hon. Hen är egentligen en viss sorts snigel som när den träffar en partner bestämmer vem som skall vara han eller hon, kanske praktiskt för sniglar. Lyft istället fram hon och han och tillsätt ett kraftfullt jag därtill då får vi en människa och inte en snigel. Vem vill vara snigel ja det verkar ju bara vara något för några mindre begåvade könsdebattörer.

Medfödd förändringsovilja?

De flesta jag möter har väldigt bestämda åsikter om Facebook och Twitter har de minimal kunskap om. Många vill inte använda datorn, de nya mobiltelefonerna tänker man inte ta till sig. Samma människor sa för 15 år sedan att de inte tänkte skaffa mobiltelefon, nu har de i alla fall en sådan men nu är det stopp. Facebook betraktas som farligt och utlämnande. När någon ringer till mig får jag i telefonen upp namn adress alla telefonnummer och postnummer, även en kartbild där vederbörande bor. Det gäller alla som finns i ”telefonkatalogen”.  Vad är Facebook mot detta.

För drygt hundra år sedan gick resonemanget att åka tåg över 30 km/tim kunde försaka döden, inte genom olycka men hastigheten var dödande. När telefonen kom var det samma motstånd och så här har det varit under flera hundra år. De som nu gör motstånd mot ny teknik tänker ungefär på samma sätt som tidigare generationer. Nu gör jag mig väl osams med många men jag vill er bara väl.  Centerns RIT-avdrag är inte fel i sammanhanget.

Som tur är så finns det folk som ständigt vill förnya sig och prova ”moderniteter” och de för världen framåt. Vi får väl släpa med oss de svårövertygade för de kommer så småningom. Alla måste lära sig datorn och följa med i utvecklingen. Den nya tekniken kommer aldrig att ersätta gemenskap, kärlek och det personliga samtalet och beröringen, men tekniken ger oss större möjligheter till dessa viktiga möten.

Taktiskt flygning i svår och skyddad miljö!

Norska kraschen igen. Det är ofattbart att utländsk militär övar och flyger i våra nationalparker, dessutom utövar de taktisk flygning bevisligen på 2300 m in över vårt högsta bergsmassiv där toppen ligger på 2100 m. Nu slutar det med en krasch, människospillan och stor nedskräpning. Åker man några meter utanför en skoterled blir man bötfälld medan en stor Herkules får flyga på låg höjd över Kebnekaise i dåligt väder, oansvarigt!

Skärpning militärer och håll er borta från nationalparker eller flyg på minst 3500 m höjd över dessa. Det kraschade norska planet är en helt onödig förlust i en tid när kriget är avlägset. Öva säkert och ni kommer ändå att komma i svåra situationer och är det verkligen nödvändigt att förvandla vildmarken i Norrbotten till övnings och skjutfält.

Borde inte det norska planet flugit högre?

Det rapporterades i media att det störtade norska planet sista rapport i närheten av Kebnekaisemassivet var att de flög på 2300 m. Borde inte flygledare beordrat upp planet i höjd när Kebnekaise är 2127 m högt och marginalen till mark endast 170 M i dåligt väder. Är rapporten om 2300 m riktig så är det här en riktigt dålig flygning och flygledning. Kraschen är också helt onödig med människospillan och nedsmutsning av vår fina nationalpark.

Det skall bli intressant att följa utredningen, planet ligger väl djupt begravt under en lavin. Tragisk och förmodligen en helt onödig olycka. Vår tulldirektör i Stockholm var fältflygare under kriget och hans mor ville att han skulle flyga lågt och sakta. Hon visste inte att det var det farligaste man kan göra. Jag hoppas verkligen att de piloter jag flyger med flyger högt över alla toppar och fort. 

Abonnemangsdjungeln börjar bli övermäktig den smartaste!

Jag tillhör inte den smartaste eller dummaste delen av befolkningen när det gäller olika abonnemang men nu börjar det bli lite för mycket av val. Nu skall jag välja olika modeller för sophantering, sortering med eller utan matavfall, en vanlig soptunna och egen kompostering och några ytterligare modeller. Kostnaden är olika hög och dyrast om jag sorterar vilket är märkligt. Jag har den billigaste lösningen med egen kompost för att gynna egen kassa och lokal masktillväxt.

Samtidigt skall jag välja elbolag och bindningstid, TV program leverantör med olika innehåll som kostar olika, mobilt bredband och vilken leverantör samt bandbredd skall bedömas, fast telefoni som är en omodern produkt har jag kastat på sophögen och lämnat. Banker skall väljas och bytas ofta säger finansministern, olika spar- och lånekoncept skall värderat och beslutas, försäkringsbolag skall välja och bil-, fastighets, olycksfall-, pensions-, pensionärs-, mm-försäkring skall väljas.

Det finns ännu fler val och det är numera bara Radiotjänst och Systembolaget som har ett tvingande koncept. Förr räckte det med att man var med i Konsum, Folksam, OK, Fonus och Kreditbanken för att överleva. Det var inte bra det heller men har det inte gått till överdrift och hur skall vi kunna välja rätt i denna djungel där det också vimlar av skojare som gärna får inkomster via autogiro men levererar mest skit. Förlorarna är de svaga i samhället.

Visst är livet ett enda stort val men man behöver väl inte jämt stå vid vägkorsningar och grunna, det finns viktigare saker att göra. Jag älskar Radiotjänst och Systembolaget för att de "biter sig fast" i den svenska folksjälen.

Vi har ministerstyre i Sverige, hymla inte!

Vi har ministerstyre i Sverige fastän det förnekas offentligt. I bakgrunden finns enheter för respektive myndighet på varje departement. Ingen myndighetschef vågar göra något avvikande eller extra utan att fråga departementet och i praktiken styr ministern på mer eller mindre raka eller krokiga vägar. Tjänstemän på departementen som befinner sig långt från verkligheten påverkar den operativa verksamheten mer eller mindre kompetent.

Nu verkar det ha blivit en sanning när till och med en hög tjänsteman på Statskontoret går ut i DN med att det pågår ministerstyre. Jag har hävdat ministerstyre i 15 år men ” ha rätt för tidigt är detsamma som att ha fel”. Det är mycket hederligare i USA där följer myndighetschefer och ambassadörer den folkvalda administrationen av landet. Det är ju också helt rätt att ansvarig minister får ta ansvar för sina myndigheter.

Det senaste beviset för ministerstyre är ju vapenkontraktet med Saudi Arabien och dagligdags sker liknande överenskommelser mellan departement och myndigheter. Ge ministrarna ett rakt ansvar för sina myndigheter ungefär som en bolagsstyrelse har och sluta hymla för ingen insatt tror att dagens myndigheter är fristående och oberoende enheter. Det är rakare att helt enkelt införa ”ministerstyre” i form av ”bolagsordförande”.

De brottsbekämpande myndigheterna måste ta fler DNA-prov!

Jag blir bekymrad när det kommer rapporter att DNA-prov inte tas i den omfattning som lagstiftningen medger. Det räcker ju med att fängelse finns i straffbilden för att sådant prov kan tas. Här kan vi verkligen öka möjligheterna för att våldtäktsmän och andra våldsmän åker dit.

Till skillnad mot kameraövervakning så är det ju ingen debatt om DNA-provtagning som kan göras  på den som misstänks för brott varpå fängelse kan följa. Jag har hört att myndigheter av kostnadsskäl inte tar DNA-prov och det är verkligen allvarligt. Det skulle vara bra om den som provet tas från får betala kostnaderna för provet. En slant till brottsofferfonden och en slant till DNA-provet.

I mina ögon är våldsbrotten de allvarligaste och där är DNA-selektering en viktig spaningsmetod, ja kanske den viktigaste eftersom den nästan är ”kassaskåpssäker” om den görs rätt. Det borde strömma in prover som kan jämföras i spårregistret eller DNA-registret. Jag hoppas verkligen att min gamla arbetsgivare Tullverket är aktiva provtagare. Våldsmän ska bara få finnas på ett ställe och det är bakom galler, så är det inte idag.

Privat brottsutredning inget problem!

Eftersom en privat brottsutredning inte har tillgång till tvångsmedel eller är en förundersökning som är underställd åklagare så blir det som ett privat handläggningsärende helt oreglerat. Det går inte att kalla till förhör, göra husrannsakan eller gripa folk. Frågan är ju alltid fri men svaret kan utebli. Jag förstår inte ens varför frågan debatteras om det inte är någon polis som tror att de någonsin kommer att få så mycket resurser att de kan klara ut allt.

Det är bra att myndigheter får konkurrens eftersom de har en tendens att bli "fat cat". Jag tycker polisen skulle välkomna den här hjälpen, personligen fotograferar jag alltid om jag ser något skumt i omgivningen, en början på en egen undersökning. Det finns många öppna register att ösa ur så de sekretessbelagda myndighetsregistren är i sammanhanget av marginell betydelse. Vad jag förstår så kan man som privatperson också få en DNA analys om man betalar ett laboratorium.

Hans Rosling en toppen kille som vet något!

Till skillnad mot många forskare som basunerar ut domedagen så har Hans Rosling ett budskap som är baserat på statistiska fakta och han avhåller sig från drastiska skräckscenarios. Det är bara genom fakta och åter fakta som forskare kan vinna respekt. Roslings bedömning av en avstannande befolkningstillväxt på jordklotet är intressant och statistiskt säkerställd.

Samtidigt basunerade en forskningsbidragssugen forskare ut skrämsel baserat på att köttätare riskerar en tidig död. Det var bara det att vederbörande i sista meningen la till att man måste äta minst ett halvt kilo kött i vecka och vem gör det. Den här typen av utspel från forskare gör att jag alltid är skeptisk till utbasunerade forskningsresultat. Antingen vill de ha mer anslag eller så är resultatet beställt.

Forskning är enormt viktigt för samhället och vi har inte råd med bluffmakarna oavsett det handlar om köttätande, miljö eller befolkningstillväxt.