Om webbplatsen | Kontakt

Hemspråksutbildning är en björntjänst mot barnen!

Det är viktigare att barnen lär sig svenska och matematik när de skall leva i Sverige. Kan du behärska svenska språket och är bra på matematik då kommer du långt. Hemspråk är en nostalgiskt återvändsgränd som bara de mest begåvade klarar av samtidigt som de lär svenska. Min erfarenhet vid rekrytering är att hemspråksutbildade inte kan vare sig svenska eller hemspråket.

Det vore mycket bättre att satsa på matematik och svenska då kommer barnen att ha ett försprång framöver i levet och det är precis vad den som inte talar svenska dåligt behöver. I hemspråksdebatten och för övrigt också för svenska minoritetsspråk är det lärarna som driver på för att skapa sina egna jobb. Den egoistiska ambitionen drabbar barnen negativt hela livet framöver.

Nästan tusen miljarder!

Ja nästan tusen miljarder går statens inkomster runt på och sedan kommer kanske tre gånger till med miljarder i kommuner och landsting. Något skall väl dessa pengar räcka till och innan vi talar om skattehöjningar så skall denna enorma penningmängd användas effektivt det görs inte idag.

År 1946 var statsbudgeten på sådär 3 miljarder och nu är det 1000 miljarder det är en rejäl ökning och vad används pengarna till idag. Jag hävdar att det finns massor av misshushållning men det är bara skitsaker som några glas vin som tas upp som skandaler. Den andra rötan med onödiga verksamheter felavlönade personer som har arbetsfri inkomst och felprioriteringar det undersöks aldrig av journalisterna.

Förbered dig på att inte vara förberedd!

Numera skall allt övas och vi vanliga samt myndigheter förutsätts vara beredda på det mest osannolika. Visst är det bra att vara förberedd men det är bättre att vara förberedd på att inte vara förberedd. Med den synen klara du de flesta utmaningar och det har varit min livssyn, men allt grejar man inte ändå och det skall man inte heller göra.

Man kan inte öva allt det jävligaste kan du aldrig förbereda dig för. När helvetet bryter loss då skriker själen och du kan bara få hjälp från dig själv. Det finns några riktiga högoddsare som nära anhörigs död, skiljsmässa, förlora jobb och bostad, vänner som sviker i ungefär den här fallande skalan.

Har man tränat lite av dessa helveten under livet så är man väl förberedd för sista delen. De som levt lyckliga kommer att få det jobbigare än de vältränade.

Osmart votering i Riksdagen om brytpunkten!

Man får en känsla av att det rödgröna blocket bara muckade gräl med borgarna om brytpunkten. De riskerar dock mycket i en framtid nu när en helig pakt om att inte bryta ur enskilda poster ur budgeten brutits. Härtill har de gett det de minst önskat gett Sverigedemokraterna ett reellt inflytande på budgetarbetet.

Det ”är lätt att hugga av huvudet men svårare att sätta tillbaka det”. Det här kommer att bli en ”pyrrusseger” och dn ger inte många poäng hos vanliga löntagare heller. Det är bara att hoppas att pengarna går till någon vettig verksamhet och inte till några latoxar.

Nobelpriset 2013!

Visst är higgs partikel en storhet som vi inte begriper men pristagarnas förmåga att hålla tal håller sig på grundskolenivå. Sällan har jag sett så usla talhållare än de som höll tal på nobelfesten 2013. Normalt är akademiska tal spirituella och intellektuellt högststående men ikväll är jag besviken. De är ju inget vidare  på att hålla tal fastän de har levt ett  helt liv. Trist att litteraturpristagaren inte är med hon hade kunnat lyfta talen.

Har konjunkturinstitutet förlorat förståndet!

Någon karriärist bland medarbetarna benämnd forskare föreslår en höjning av bensinpriset till 42 kr litern. Detta för att klara miljömålen. Är det så att vi skall sparkas tillbaka till stenåldern och ge upp välfärdssamhället då är i alla fall inte jag med. Bilen är en av de största motorerna i tillväxten och ger vanligt folk en hyfsad standard.

Visst kan man höja bensinskatten men det blir vanligt folk som blir lidande och framförallt de som har det sämst. Till att börja med kommer tillväxten och pensionsfonderna att rasa  och standarden för de som har det svårast får ett helvete. Det är genom alternativa bränslen miljöproblematiken skall hanteras inte med trubbiga skatter.

Skatter skall användas med förstånd och sparsamt och dagens skattehöjare påminner mer om gånga tiders förtryckare än som problemlösare. De vill höja skatterna men vet inte till vad. Först måste effektiviteten verka och i sista hand skall en skattehöjning tas till. Det finns minst 30 % ”dökött” i offentlig sektor som först måste skäras bort innan vi börjar med skattehöjningar.

Förstatligande av skolan är ingen lösning!

Vilken nytta skulle ett förstatligande av skolan göra, sannolikt ingen alls. Statliga myndigheter imponerar inte, de flesta har kraftiga neddragningar och de som inte har det har ”amöbasjuka”. Försvaret är nästan nedlagt och statliga polisen som får massor av resurser har Sveriges sämsta resultat i sin verksamhet. Rättsväsendet visar på en förstenad organisation med inslag av ”rättsröta”. Möjligtvis kan myndigheterna inom Finansdepartementet få godkänt.

Vad menar man med förstatligande av skolan skall friskolorna upphöra eller är det bara lärarnas löner som skall utbetalas av staten. Nej min kära utbildningsminister man löser inte 2013 års skolproblem med att ta till en 40 år gammal lösning. Hur j-a dålig får en debatt bli. Lärarnas Riksförbund och Folkpartiledaren verkar inte ”ha alla hönsen hemma”.

Är svenska skolan dålig!

Jag tror det finns massor av faktorer bakom de dåliga testresultaten i Pisa. Dels är det vår höga användning av ny teknik som överbrygger faktakunskaper och kräver mer kritiskt tänkande. Det mäts inte av Pisa utan snarare nedvärderas. Vi blandar ungdomar som inte kan ett ord svenska eller hemspråkselever med de som kan och självklart påverkar det resultatet.

Att förstatliga skolan har inget med resultaten att göra, det handlar om att få ordning i skolan och ställa krav på lärarna som i sin tur skall ge dem en bättre löneutveckling. Matematik och svenska är nyckeln till ett framgångsrikt liv och där bör de största insatserna göras. Väv in matematik i alla ämnen då kommer resten av sig själv och det blir inte så mycket flum.

Händelser 10 år tillbaka är moraliskt ojämförbara!

Händelser 10 år tillbaka är moraliskt ojämförbara det går inte att sätta in gamla händelser uppfattningar och moral i dagens samhälle och debatt. Jag blir förbannad när media drar upp gamla åsikter och sätter dagens uppfattningar som norm. Varje generation får ta sitt ansvar och mina värderingar har ständigt omprövats under livet.

För att göra det enkelt kan man jämföra med alla svenska hjältekungar. Med dagens ögon är de väl snarare att betrakta som idioter och de befintliga statyerna skulle kunna säljas till skrot. Var går gränsen när man inte blir sedd med dagens ögon. Det verkar som om gränsen ligger sådär 100 år tillbaka. För min del är moraliska skeenden som hänt för 10-15 år sedan inte värt att lyfta fram idag.

Tro andra, men tro er själva bäst!

Många forskningsrapporter luktar ruttet enligt vissa initierade forskare. Rapporterna är dels kopierade från andra forskare och tillrättalagda för att de skall få erkännande, anslag och en lön. Just nu är det populärt att forska inom miljöområdet och det finns många skräprapporter som utan att ha utsatts för opponenters granskning anammas av media och allmänheten.

Detsamma gäller inom politiken de gäller att vara kritisk för de visar det mesta men döljer det väsentliga som man brukar säga om bikinis. För min del går jag mina egna vägar och tror inte på något förrän det är det är nogsamt analyserat och kritiskt granskat. Tyvärr är det svenska samhället på väg åt ett helt annat håll det mesta är likriktat.

Tro gärna andra men tro er själva bäst särskilt om du levt ett helt liv och varit på ON-sidan!