Om webbplatsen | Kontakt

Elnätet en reglerad angelägenhet för samhället!

Givetvis skall eldistributionsnätet vara i samhällets ägo och kontroll. Det viktigaste ett samhälle har är tillgång till energi och välutbildade människor och då blir skolor och eldistribution verksamheter som skall vara reglerade och kontrollerade.

Allt kan inte avregleras!

Vi har nu avreglerat det mesta och endast ett fåtal viktiga samhällsfunktioner är reglerade. Taxi är en verksamhet som måste återregleras den är för närvarande under all kritik. En del bilar har ockertaxor och det florerar, bedrägerier, skattebrott, prostitution och narkotikaförsäljning från taxibilar. Det är också otryggt att åka med många av bilarna.

Taxi skall fungera nästintill som en myndighet när det gäller seriositet och ingen kund har tjänat på den avreglering som nu ägt rum. Jag tycker att hela transportbranschen borde regleras hårdare nu är det rena vilda västern på vägarna. De utländska åkerierna  åker friskjuts på att det är besvärligt och resurskrävande att sätta dit dem. Får tull och polis nu möjlighet att låsa hjulen på dem blir det lite lättare men det måste också bli lättar att beslagta last istället för böter och sälja den.

Politikerna inkräktar alltmer på arbetsrättsliga avtalsfrågor!

Den allmänna debatten från politikerna är alltmer inblandade i lönebildnings- och arbetstidsfrågor. Lärarnas löner har blivit en riksdagsfrågan fastän de inte äger frågan och förr tog en riksdagsman och regeringen helt avstånd från inblandning i lönefrågor.

Nu är det också arbetstidsförläggning som har blivit en het riksdagsfråga när de yrvaket kunnat konstatera att det finns delade arbetspass. De verkar också helt ha tappat kontakten med verkligheten när de tydligen vill att folk ska vara på jobbet när det inte finns något att göra. Kanske är det så på Riksdagen men det går inte i arbetslivet. Visst skall man som arbetsgivare göra sitt yttersta för att slippa delade pass men ibland går det inte.

Är det kanske så att våra riksdagsmän blivit influerade av andra EU länder där parlamenten har makten över lägstlöner och arbetstidsförläggning. En ordning som förskräcker när man tittar närmare hur tokigt det blir. Vår svenska modell med en ramlagstiftning kring arbetstid och arbetsmiljö är den suveränt överlägsna metoden. Vi har starka parter på arbetsmarknaden som kan ta hand om lönebildning, arbetstid och arbetsmiljö. De gör ett garanterat bättre jobb än att frågorna blir föremål för politiskt debacle.

Narkotika i avloppet!

Intressant att det går att mäta rester från läkemedel och narkotika i avloppet. Jag tror dock inte man skall dra för stora slutsatser om användandet eftersom avloppsvattnet minst sagt är en extremt blandad cocktail. Mätningarna ger dock en indikation som med förfinade metoder bakvägen kan ge ett svar på hur stor den illegala införseln av droger är.

Hur man än tolkar siffrorna så är det en omfattande införsel av narkotika i det här landet samtidigt som kontrollerna minskar och en hel del effektiva arbetsmetoder motarbetas av olika krafter i samhället. Tullverkets operativa personal har en mycket stor kompetens och utvecklingskraft i smugglingsbekämpning. Den verksamheten måste förstärkas och resurserna verkligen tillfalla det operativa.

Väst klantiga i att hantera alla folkresningar de senaste åren!

Ur askan i elden, har det slutat med sedan kriget mot Irak, folkresningen i Egypten, Libyen, Syrien och nu Ukraina. I Irak är det tokiga religiösa grupper som bombar och står i. Egypten har kväst de religiösa och är på väg mot stabilitet, Libyen är rena vilda västern och Syrien har knepiga religiösa som skjuter och bombar.

Nu är Ukraina aktuellt och väst stöttar befrielserörelser som är på yttersta högerkanten med främlingsfientlighet och stora motståndare för exempelvis sexuell frigörelse. Väst är naiva i de här länderna är inte svart svart, utan det är komplexa historiska skeenden och inte alltid rumsrena grupper som härjar på gator och torg. Sannolikt är det bäst för den vanliga människan att det inte blir upplopp och fullständigt moras.

När Sovjetunionen föll ihop var det nära med ett totalt kaos men lyckligtvis lyckades några starka ledare räta upp efter kommunismens moras. Polen, Tjeckien och Ungern kom bra på fötter eftersom de har en tradition som nationella stater. Jag kan dock inte se att det blivit bättre i Mellanöstern utan snarare sämre efter folkresningar och krig.

I Mellanöstern kommer de inte att bli bättre så länge religioner finns till. I Ukraina måste man gå försiktigt fram inte vräka ur sig okvädingsord som Carl Bildt och USA nu gör. I utrikespolitik måste man vara ”syntetisk mellan öronen”. Det behöver inte en pensionerad bloggare vara!

Pensionärer blåsta på 17 miljarder!

17 miljarder årligen betalar de in som tjänar över brytpunkten, 38 000 kr i månaden, via arbetsgivaravgiften utan att någon pensionär får del av den delen av pensionsavgiften. Observera att det är bara de avgifter som härrör sig till inkomster under brytpunkten nu 38 000 mån som går in i pensionssystemet.

Det minsta man kan begära av en seriös regering är att det som betalas in som en pensionsavgift (Ålderspensionsavgift) går till pensionärerna. Sen kan man diskutera hur fördelningen skall ske inom pensionsgruppen.
 
För att pigga upp alla med eller som har haft inkomster över brytpunkten så har era pensionsinbetalningar gått helt utanför pensionssystemet år efter år efter år efter år och använts till något helt annat än de varit avsedda för enligt benämningen å l d e r s p e n s i o n s a v g i f t i Skatteverkets arbetsgivaravgifttabell.
 
De partier som gjort pensionsöverenskommelsen, FP, S, M, KD, CP,beter sig bedrägligt och det finns uppåt 150 miljarder ackumulerat som tagits ut i arbetsgivaravgift under bedragarretorik.
 
Den här summan eller delen av ålderspensionsavgiften på inkomster över brytpunkten om 17 miljarder årligen kan ge varje pensionär sådär 10 000 kr extra om året om man fördelade på alla. Nu vet ni alla att politikerna beter sig ännu sämre och lögnaktigare än du tidigare trodde.

Sveriges bistånd en misskött affär!

Det förvånar inte men hur kan ansvariga beslutsfattare bete sig så bedrövligt. Nu senast är det chefen för biståndsorganisationen Idea som placerar sig bland skurkarna i biståndsbranschen. Chefen för biståndsorganisationen Idea har haft en skattefri månadslön på 120 000 kr. Därtill har biståndspengar tagits till att betala hans räntor och amorteringar på en lägenhet som sedan enligt uppgift såldes med en personlig vinst på 3,7 miljoner.

Det sitter nu en hord överbetalda i en kulturbyggnad på Strömsborg en ö i Stockholms ström. Hur i h-e kan sådana här amÖbor få växa upp betalda av våra skattepengar avsedda för hjälp till självhjälp för behövande nu omvandlade till stöd för lyxkonsumenter. Pensionerna sänks men till sånt här skoj har svenska staten råd att betala till. Skamligt och en skymf mot skattebetalarna.

Ukraina

När man lyssnar på båda parter om krisen i Ukraina funderar jag över om EU och USA inte begripit något. Den här konflikten är utomordentligt komplicerad och landet består av flera olika befolkningar med olika lojaliteter. Ryssarna är ditkommenderade under Sovjettiden, Tartarerna förflyttade och det är en röra av olika intressen. I någon mån påminner det om en konstlad stat som Israel med olika folkgrupper. Vem var där först och hur är det nu. Det är bara att hoppas på att diplomatin segrar över kriget.

I Ukraina måste man gå försiktigt fram sanningen är inte så enkel som väst tycks tro. Det finns ryssar i alla av de nygamla länder som nu återuppstår efter 100 år av diktatur. Även ryssar är människor.

Skolan har varit och är orättvis!

När man läser om utbildningen på internatskolan för de väletablerade i DN så är nog Lundsberg internatskola med viss mobbing nog tio nivåer över en vanlig skola. Bara skolnamnet på betyget ger den arbetssökande en stor fördel. Albyskolan i Botkyrka ger tyvärr inte den fördelen oavsett vilka betyg siffror som finns där.

Visst har Lundsberg ett dåligt mobbingrykte men det tror jag snarare ger pluspoäng i dagens samhälle där mycken kraft inriktas på att slå ut andra i tävlingar och i arbetslivet. Det är väl bara tävlingar som Vasaloppet där alla får vara med. Det bästa en förälder kan göra är nog att sätta sitt barn på Lundsberg eller motsvarande.

Det har nog alltid varit orättvist när det gäller utbildning vilket man även kan se när min generations studenter från vissa högstatusskolor kunde glida igenom med blygsam intelligens och inlärningsförmåga. I arbetarklassens skolor krävdes det både intelligens och smarthet för att komma upp i betyg. Det ungefär samma förhållanden numera fastän på ett litet annorlunda sätt.