Om webbplatsen | Kontakt

Nu har det styrkts att ubåt varit inne i skärgården!

Ja nu är det med största sannolikhet en ubåt som varit inne på svenskt territorium. Tyvärr är de metoder som används föråldrade och fantasilösa. Det behövs ny teknik och ny taktik för att ringa in och tvinga upp en ubåt. Sannolikt behövs även ny kompetens. Det spelar ingen roll hur många fartyg och helikoptrar vi har utan vi behöver ett helt nytt sätt att jobba.

Under hela min livstid har svenska försvaret jagat ubåt och misslyckats kapitalt med den uppgiften. Det är hög tid att prova något nytt både när det gäller övervakning och metoder för att bedöva eller sänka en inkräktare. Det blir ju löjligt när försvarsministern inte säger i klartext att vi ska använda det våld vi behöver för att få upp främmande ubåtar.

Vi har ingen i tiden fungerande verksamhet för ubåtsjakt utan vi måste tänka nytt och stort. Det finns teknik som kan utvecklas ytterligare och så även med taktiken. En enkel iakttagelse är att ubåtarna kommer när turisterna åkt hem bara det gör att tiden för kränkningar kan ringas in någorlunda. Så här kan man ringa in ”modus operandi” och bli lite mer träffsäkra både i tid och rum. Det finns också avancerad teknik som inte jag känner till som kan användas utvecklas.

Det är ju skandal om dagens teknik inte klarar av att avslöja en kränkning 2014.

Maten kommer aldrig att ta slut på jorden!

Så länge en timmes solljus mot jorden motsvarar ett års energibehov och 70% av jordens yta täcks av vatten finns förutsättningar för människors födointag. Det handlar om att ta hand om solenergin och kunna avsalta havsvatten. När detta är avklarat finns det nästan ingen gräns för att producera föda som inte är något annat än omvandlad solenergi.

Det är upp till mänskligheten att vara smarta och inte skita i mathon. Det gör inte ens grisarna som synes vara smartare än vi är. Problemet är snarare att jorden tillförs för mycket energi vilket i första hand beror på solen och i andra hand på växthuseffekten. Det är oförståeligt att vi inte tar tillvara solens energi i större omfattning eftersom den kan försörja oss ett helt år på en timmes solljus.

Olyckligt om allt canabisfrö förbjuds!

Det finns flera olika typer av cannabisfrö eller fröer för Indisk Hampa. Den cannabisväxt, (Indisk Hampa) som används för de fina långa fibrernas skull har mycket låg ointressant THC halt. Den har stor betydelse för miljövänlig rep- och textiltillverkning. Det finns all anledning att än mer odla denna växt på våra åkrar vilket skulle stimulera bosättning i glesbygd.

Jag tycker det är olyckligt om vi börjar lagstifta mot exempelvis cannabisfrö som inte har någon THC halt av betydelse. Rätt som det är sprids fågelfrö innehållande cannabisfrö och sedan har man några plantor av Indisk Hampa i gräsmattan med extremt låg THC halt.

Vi får nog hålla oss till en lagstiftning där ”uppsåtet” gäller och inte ge oss på ofarliga och i vissa fall nyttiga fröer.

Internettjänster är jättebra, MEN?

Lösenord var förr något man bara använde i Scouterna och i det militära. Numera använder alla lösenord dagligen och är man aktiv på nätet så handlar det om hundratals sidor som måste öppnas med olika lösenord. Den mänskliga hjärnan har sina begränsningar och lösenorden måste hanteras. Man vill ju inte ha samma lösen till allt.

Visst finns det olika system och tekniska lösningar men det är hög tid att hitta något smartare än nuvarande lösenord. Sannolikt är de heller inte särskilt säkra. Till detta kommer olika sätt att hantera hemsidor och andra hjälpsystem som man glömmer bort mellan varven. Visst är det smidigt men det blir många timmar man blir sittande för att göra samma misstag flera gånger.

Det går nog aldrig att komma ifrån tekniska olikheter men det är önskvärt att standardiseringen blir större och större inom IT tekniken.

Är det skillnad på flyktingar och flyktingar?

Hade det kommit en flyktingström från Norge med omkring 100 000 norrmän är jag övertygad om att varje svensk ställt upp till hundra procent. Detta beror på närheten och ländernas samhörighet. Närhetsprincipen är oftast en viktig komponent eftersom grannar som har ett normalt umgänge gärna hjälper varandra.

När det gäller flyktingar från Mellanöstern och Afrika finns inte den närheten utan det är personer som vi inte riktigt känner igen oss i. Jag tror att det mesta i flyktingmotsåndet finns här, det kommer personer som många av oss inte känner igen oss i. De som är mest positiva till flyktingmottagningen är oftast personer med internationell vana eller de som har ett starkt inbyggt empatisystem.

Det är få som ställer frågan varför finns det ett flyktingmostånd och vad gör vi åt det. Dagens politik mot flyktingmotståndarna är att frysa ut dem, istället för att ta frågan på allvar och jobba med den. Jag tror inte svenskar i gemen är främlingsfientliga eller går med på att tystas av politiker då röstar de med fötterna. De här viktiga frågorna börjar komma upp i debatten. Det behövs fler ansvarfulla politiker som är beredda att jobba med integration och förståelse. De som försökt hitintills har oftast inte haft den kompetensen.

Löjlig budgetstrid i Riksdagen!

I DN idag visas grafer som jämför den budget som S, Alliansen och SD lägger och det skiljer kronnuilliteter mellan deras förslag. Den debatt som förekommer och utfrysningen av SD framstår som en strid om nålpengar. Det är lite skiftningar i kulören när det gäller invandringen som troligtvis inte spelar så stor roll i praktiken.

Det är omöjligt för mig att begripa att vi skall ha 349 riksdagsmän som bråkar om detta. Hälften vore nog och det som behövs i praktiken är hälften av hälften av antalet riksdagsmän. Budgeten visar med all tydlighet att förra årets utfall blir nästa års budget. Slutsatsen blir att den uppskruvade budgetdebatten framstår i mina ögon som löjlig.

Den nya tekniken en jättemöjlighet för äldre!

Datorer, smartphone och annan ny teknik ger användaren stora möjligheter att kommunicera, få vård, information, påverka politiker och tjänstemän. Det är mycket viktigt att pensionärerna använder den nya tekniken och inte fjärmar sig. För varje dag som den enskilde inte engagerar sig i ny teknik kommer den längre bort från det samhälle de lever i.

Det är trist att höra den okunnige säga att folk på buss och tåg bara stirrar ner i sin telefon. De begriper inte att telefonen är en bok, musikspelare, biosalong,  kontakter med vänner worldwide. Det är den som sitter på T-banan och ”stirrar ut i tomme” som är off i samhället. Är det någon slags skillnad att läsa en bok i telefonen eller i pappersformat.

Vi som gillar ny teknik kommer inte att lyssna på ”neandertalarna” som stirrar tomt ut i tunnelbanevagnen. Vi kommer att använda vår smartphone ännu mer. Jag tror att de okunniga rätt och slätt är avundsjuka på vår kompetens och förnyelse. Dags att börja ”missionera” ännu tuffare för den nya tekniken så alla begriper.

Kultursidorna bara för en elit?

Jag brukar läsa kultursidorna översiktligt och ibland är det riktigt intressanta artiklar. Tyvärr saknar jag den folkliga kulturen, det handlar om amatörteater, folkmusik och folkdans samt andra spännande folkliga kulturaktiviteter. Dessa aktiviteter är mycket viktiga för demokratin och samhällets utveckling.

Visst har elitkulturen stor betydelse och är ett draglok för amatötkulturen men media måste spegla både och. Kulturjournalister och kritiker tror att de har monopol på sin elitkultur men det finns folkrörelser med uppåt miljonen svenskar som på olika sätt utövar dagliga kulturaktiviteter, dessa skrivs det aldrig om.

Amatörkulturen har en mycket viktig roll i det demokratiska Sverige och förtjänar uppmärksamhet. Här kan de nya jobben skapas i skolor, vård och omsorg. Det är inte bara plåster och blöjor som behövs i exempelvis äldreomsorgen och skolan, det är kulturaktiviteter som ökar livskvalitén och ger elever möjlighet att ta plats och spela ut sin personlighet för och i arbetslivet.

Försvaret i fokus igen!

Det är lite svårt att hänga med i svängarna, vi lär enligt uppgift ha en försvarsminister som varit vapenvägrare som nu vill upprusta försvaret. Ja det är ju bra att han kommit på bättre tankar och vi har ju haft icke stridande i ledningen för försvaret tidigare regeringar. Framtiden ligger i robotar, drönare, ubåtar och grymmare soldater inte i bemannade JAS.

Det är dock väldigt bra att ha gjort värnplikt i ett stridande förband, kontorsmalajer och datorskärmstirrande soldater vet mycket lite om försvar. Min ingång i denna fråga är att vi måste ha ett mycket elakare försvar i den värld vi lever i nu.

Mot IS och andra rovdjur kan man inte tillämpa sedvanlig soldatetik. Mot dessa måste vi ha soldater med ”killerinstinkt” det går inte att de har soldatens hederskodex i fickan då är de snart mull. Vi står inför helt andra motståndare idag och vi måste byta ut den gamla svenska hederliga soldaten mot en mycket grymmare människotyp.

Dubbdäck det enda effektiva vinterdäcket!

Tyvärr driver vissa en politik mot dubbdäck vilket dödar många och skadar ännu fler. När det gäller säker vinterkörning så är det bara dubbdäck som gäller. Tyvärr skrämmer vissa miljöpolitiker karriärvettet ur de kunniga inom trafiksäkerhetsvärlden så de vågar inte säga sanningen om de farliga dubbfria däcken.

Just nu prövas ett alternativ med att sänka hastighetsbegränsningarna på de stora vägarna och behålla dubbdäcken. Ett mycket smartare alternativ som räddar liv. Idag är dubbdäck förbjudna på Hornsgatan i Stockholm, sänk hastigheten till 25 km i tim och tillåt dubbdäck då får ni både en bättre miljö och säkrare trafik.

Dagens miljöpolitiker vill bara ställa till ett helvete för andra men själva fortsätta med att skita ner. Miljödrottningen själv, Åsa Romson målar husbåten med mycket giftig färg, värmer upp och kör båten på olja. Det går knappast att leva mer miljöovänligt än vad det den nya frälsedrottningen gör.