Om webbplatsen | Kontakt

Sluta dalta!

Politiker, media och myndigheter har en daltande framtoning där minoriteterna och avvikelserna får större inflytande och fördelar än de skötsamma och den samhällsbärande majoriteten  i samhället. Det fjantas om sådant som är perifert  som man inte ens behöver tala om. Minoritetsfrågor blåses upp många gånger också med falska påståenden eller halvsanningar. Politiker står upp i talarstolen och vill framställa sig som hjältemodiga härförare i humanismens tecken, istället blir det tvärs om beroende på inkompetenta regelverk.

Det blir i slutändan ett ”läpparnas bekännelse” eller ett försäkrande uttalande som görs trots att det saknar verklighetsgrund, en avsiktsförklaring som inte kommer att gå i uppfyllelse. Man säger något för att rädda skinnet och det blir sedan något helt annat i praktiken. När de ställt till det tillräckligt gör de som exempelvis Reinfeldt smiter ut bakvägen från sitt ansvar. Det blir människorna i vardagen som får städa upp som vanligt. Det låter bra när det sägs men låt inte skitsaker skymma det stora och färdriktningen.

Nya jobb och nya billiga bostäder!

Dessa två grundläggande framgångsfaktorer för ett samhälle har politiken tyvärr misslyckats med. Skall vi behålla ett välstånd så måste det till nya tankar för att få dessa framgångsfaktorer att fungera. Exempelvis kommer vi att skapa ett mycket ostabilt samhälle om det strömmar in människor till Sverige som inte har bostad och jobb.  Den balansgången är på väg att passeras och den stabilitet som funnits de första tio åren under 2000 talet kan lätt omvandlas till djup kris.

Framgången ligger i att kunna skapa jobb utanför storstäderna och göra de mindre städerna attraktiva. Fortsätter den ohämmade tillväxten i storstäderna kommer den att självdö eftersom ingen har råd att bo där. Idag är det i huvudsak de rikaste och tiggarna som bor i innerstaden. De rikaste i lägenheter och tiggarna har sitt sovrum och vardagsrum på trottoaren. Prioritera ner storstäderna och minska inflyttningen då faller bostadspriserna till normala förhållanden.

Sverige skall vara en humanistiskt land och hjälpa behövande världen över men vi kan inte vara ensamma om det och tyvärr är det inte de mest behövande som söker sitt skydd inom Sveriges gränser. De flyktingar som har ett helvete de har inte råd att köpa en biljett över Medelhavet för 90 000 kronor, de bor i tält under fruktansvärda förhållanden. Det är med all logik dit våra insatser i första hand bör inriktas. Jag har en känsla av att vi idag har fel fokus. Det är kvotflyktingar och flyktinglägren som ska har vårt fokus.

Ta hem våra svenska soldater!

Det är tid att ta hem våra soldater till Sverige och inrikta vår försvarspolitik på att försvara vårt land och inte delta i meninglösa och olösbara konflikter i främmande land. Det finns i så fall bara ett skäl och det är att de ska få krigserfarenhet men den erfarenheten kan kosta livet och det är nog inte hemlandet riktigt förberedda på.

Hotbilden i vårt närområde har ökat och det finns all anledning att satsa våra resurser på Sverige, det är det vi betalar skatt för.

Höjd skatt ett nygammalt föråldrat S mantra!

Sanningen är den att självklarheter behöver man inte tala om. Våra skatter höjs med automatik i kommunerna och landstingen beroende på efterfrågan av vård och omsorg och andra medborgarnära ting. Det finns ingen anledning att Riksdagen ska tala om skattehöjningar eftersom deras ansvarsområde får tillräckliga skattehöjningar genom att lönerna höjs och den statliga skatten ger mera inkomster.

Sverige var i skatteförfall och har nu riktats upp och ingen vill tillbaka till Astrid Lindgrens ”pomperipossadebatt” då en person kunde betala 102% i skatt. Vi måste hålla på en skattegräns vid 30/50% annars får vi ett tjuvsamhälle med svartjobb och arbetslöshet. Det pågår också en debatt om sänkning av pensionärsskatten vilken är en ren nonsensdiskussion då kommunalskatten höjs istället.

Personlig assistans!

För några år sedan skrev jag om personlig assistans för behövande. Strax därefter fick jag ett telefonsamtal från en ung person som hade fått en anställning som personlig assistent. Personen berättade att hon trodde att den hon servade inte var handikappad utan kunde gå. Hon vågade dock inte anmäla detta till sin arbetsgivare som hon verkade vara rädd för och visste inte vart hon skulle vända sig. Av hennes berättelse så framgår klart att hon leddes av gangsters.

Jag rådde henne att anmäla detta anonymt genom ett brev till de sociala myndigheterna. Hur det gick vet jag inte men samtalet visar på att det finns en gangsterverksamhet och stora bedrägerier inom sektor personlig assistent. Det är tydligen 28 miljarder som används för detta ändamål som kunde användas bättre för behövande än att göda gangsters. Det finns fler sådana här områden som behöver kontroll både ur en ekonomisk synpunkt men även för att upprätthålla en bra standard i hemtjänst, sjukvård, etisk behandling av döda på bårhus mm.

Det finns all anledning att fundera över hur en kostnadseffektiv kontrollfunktion kan byggas upp. Mitt förslag är att pensionärer anställs som kontrollanter de jobbar gärna på timme och har goda förutsättningar att klara kontroller genom sin livserfarenhet. Pensionärer finns geografiskt i alla områden och i närhet till de tilltänkta kontrollobjekten och de skulle säkert välkomna någon extra krona för att dryga ut den låga allmänna pensionen. De borde också belönas lite extra om de kom på någon avart.

Folk och Försvar!

Denna institution som för ett antal år sedan hade överlevt sig själv har idag ett stort  berättigande som forum för diskussion om vårt försvar. Organisationen tillkom på 1940 talet på initiativ av Torsten Nilsson S för att försvaret skulle bli folkligt och hålla vissa nazistiska strömningar borta från officerskåren. Idag är den senare delen ointressant emedan det folkliga inflytandet viktigare än någonsin.

Det är numera trovärdigare med ubåtsdiskussionerna när de fokuserats på fakta och inte på tidigare spökdiskussioner om ubåtar i svenska vatten. Det är också bra att teknik används för att spåra ubåt under vatten och det måste finnas och förhoppningsvis finns nyare metoder än de omtalade sonderna från andra världskriget. Kampen mot inträngande ubåt finns i modern teknik och inte en massa korvetter.

Försvaret måste också kopplas närmare myndigheter som polisen, kustbevakningen och tullen. Dessa myndigheter har intressant kompetens och materiella resurser att samverka med. Försvaret har också många kompetenser och framför all kraftiga vapen när sådana behövs. Tyvärr finns inte Posten och Televerket längre som då också var intressanta samarbetskandidater. Kanske kan man även lyfta sig och samverka med dessa bolag på något sätt.

När jag började i tullverket var det mycket förmånliga villkor för att få ledigt med i princip full lön kunna utbilda sig till underbefäl/reservofficer. Vi övade med ett litet löneavdrag tio dagar om året under militär ledning i Gräsmark i Värmland. Idag är dessa möjligheter stängda vilket har inneburit en kompetensförlust i både försvaret och de statliga myndigheterna.

Härlig manifestation över hela världen!

Det finns en stor enighet att bekämpa terrorister som inte är annat än ynkryggar som skjuter oskyldiga människor. Terrorismen är det största militära hotet och måste även bli en uppgift för det svenska försvaret. Polisens beväpning räcker inte det måste tillföras militär kompetens och ”killerinstinkt” för att ta hand om dessa fega hundar.

Demokratin och yttrandefriheten måste försvaras till varje pris vi kan aldrig falla undan för religiösa extremister som inte är annat än förklädda brottslingar. Folk är förbannade och det ska bli ett helvete att vara terrorist och de måste hanteras skoningslöst. Härligt att hela den Europeiska befolkningen unisont ställer upp i demonstrationer mot den religiösa terrorismen. Våra tankar går till Frankrike.

Det man inte kan skämta om kan man inte heller ta på allvar!

Hittade den texten i cyberrymden och den är genialisk och intellektuellt högstående. Nu mördar man oskyldiga människor i Paris för att de skämtar om religion fastän de som tror på riktigt inte bryr sig särskilt mycket om att det skämtas om deras religiösa ideal. När man skojar med sådant som vissa människor håller heligt så måste ju skämten vara roliga och inte stötande. Där finns faktiskt en gräns som vissa har överskridit.

Pennan är humanistens vapen och skall så förbli, den rätten måste försvaras även med våld om så behövs. Händelserna i Paris visar dels på hur kriminella kan bli när de kommer in i en religion och använder sin störda kriminella hjärna till att försvara sin nyvunna mycket instabila och extrema trosuppfattning. Det är också de religiösa trossamfunden som har ansvaret att tipsa polisen när de ser personer som drabbas av någon slags religionsexcess.

Man kan inte döma ut hela religioner för att några extremister begår terrordåd i trons namn. Tyvärr finns det skitstövlar inom alla områden i samhället från svarta får i familjen till yrkesutövare och religioner. Ingen religion går egentligen fri från övergrepp över tiden. Jag vill hävda att religionerna tjänar på att det skämtas om och kring dem.

Tyvärr föds det nya våldsmän varje dag!

Våld utövas dagligen och det är de som är försvarslösa som råkar illa ut. Häromdagen var det en våldsman som knivhögg sin förra fästmö och samma dag stacks en ung man ner i ett bråk om högerregeln i trafiken. I Paris slaktades en hel redaktion för att de ritade karikatyrer. Det här är ju bara några axplock av det ständigt återkommande meningslösa våld som skapar stort lidande.

Vissa människor är väldigt lättkränkta och tål inte det minsta som sårar dem. Deras primitiva motmedel blir meningslöst våld. Det är viktigt att krafttag tas tidigt för att få barn att förstå att våld är aldrig en lösning på ett problem. Den kunskapen är lika viktig som att lära sig ABC och det är skolan, arbetslivet och religionernas förbannade skyldighet att missionera mot våld på gränsen intill hjärntvätt.

Det kan anställas hur många poliser som helst men det kommer aldrig att hindra våldsdåd utan det är en bred samhällsinsats som behövs.

Brottsbekämpande myndigheter på Twitter och Facebook!

Det är imponerande att även SÄPO numera finns på både Twitter och Facebook. I övrigt är det lite spridda polissidor som vad jag tror är skapade av enskilda entusiaster. Min gamla myndighet Tullverket finns inte som myndighet på vare sig Twitter eller Facebook utan endast i form av enskilda initiativ och den centrala myndigheten har en logga som sjunkit ihop som ett ägg.

Sammanfattningsvis har någon några ”kidnappat” Twitter och Facebookadressen och skapat en grupp. Detta upptäcks inte av myndigheterna för att ansvariga chefer inte kan något om de sociala medierna och sällan är inne på sidorna. Nu är ”domänerna” upptagna och myndigheterna verkar inte ha en susning om vad som pågår. Heder åt SÄPO som tagit initiativ och tagit hand om sin domän vilket inte många andra myndigheter inte gjort.

Jag är övertygad om att de brottsbekämpande personerna i myndigheterna använder både Twitter och Facebook i sitt uppdrag men det administrativa ledarskapet verkar vara ett släkte som inte ens vet vad som händer på nätet och i omvärlden.