Om webbplatsen | Kontakt

Miljörörelsens pajaseri idag i DN av James Hansen!

I dagens DN menar Hansen på allvar att kriget i Syrien beror på klimatförändringarna. Har miljörörelsen tappat förståndet det här skadar ju en god sak. Krigen i Mellanöstern beror på religionstrams och konstlade motsättningar mellan olika folkgrupper. Att blanda in klimatförändringarna som orsak till dessa meningslösa religionskrig är inte seriöst av Hansen, som därmed skadar miljörörelsen och allas ansträngningar för en god miljö.

Hansen måste lida av någon slags exhibitionism och gör allt för att synas i media. Det är förvånande att han haft framstående befattningar i en sådan kompetent organisation som NASA. I samma DN kan man läsa om sopbergen i Kina och de problem de brottas med. Här har Sverige många fina system för att bränna och återanvända energin i sopor. Det hade varit bättre om Hansen valt att kommentera dessa frågor istället för ett analystrams om kriget i Syrien. http://dagens.dn.se/#reader/6052/a/1920919451

Vad har Volkswagen fuskat med!

Till vilken nivå kommer VW skandalen att hamna på till slut. Den stora skandalen har egentligen inneburit att vi VW förare släppt ut mindre mängder koldioxid Det är så att VW-bilisterna släppt ut mindre koldioxid än vad de trott, däremot har de släppt ut mer kväveoxid vilket inte har med skattesatsen att göra. Kväveoxid NO2 är dock cancerframkallande men tas till stora delar omhand av bilens katalysator. Har man motorvärmare kör Eco så minskar mängderna drastiskt.


Först nu har media en förklarande artikel till det som hänt den borde de  haft med från början. Nu gapar de okunniga om alla möjliga miljöpåverkan utan att ha en aning om vad de talar om. Visst är det bra att man avslöjar lögnare men ta frågan till rätt nivå det är en lögn men den påverkar möjligtvis marginellt på landsväg men i stadstrafik är det lite allvarligare.

Bättre att Utrikesministern åkte till Ryssland!

Sveriges viktigaste partners och presumtiva fiender ligger i närområdet inte i Mellanöstern. Det vore bättre att Utrikesministern ägnade sin tid åt att normalisera förhållandet till Ryssland och påverka dem i de närliggande konflikterna. Vår framgång som nation ligger i närområdet inte i fjärran länder som är än värre marodörer än Ryssland.

Israels bombande av urinvånarnas bostäder till en stenöken häromåret imponerar inte på mig. Det är hög tid att Mellanöstern får lösa sina problem vi behöver ägna alla krafter till att få bra relationer i vårt närområde. När detta är gjort kan vi ägna oss åt världen i övrigt med begränsade resurser.

Vi i Nordeuropa kan få en blomstrande region om vi kan ha en handel och annat utbyte