Om webbplatsen | Kontakt

Folke Filbyter!

Först, först och först är många bilförares motto, man kastar sig från fil till fil för att tjäna några meter. Vid avfarter kastar man sig in framför sina medtrafikanter som får tvärbromsa fastän det är gott om plats bakom om man planerat sin avfart. Kör man husvagn så blir andra bilister som förbytta då ska man ut på vägen framför husvagnen till varje pris så att den får tvärbromsa. Skälet till hetsen är att man inte vill komma bakom en husvagn.

Det stora problemet är hastigheten det hetsas för mycket och många har alldeles för bråttom. Det har blivit bättre där det finns fartkameror och det borde finnas fler och indrivningen av böter borde göras mer effektiv så att kamerorna kunde vara igång oftare och bli fler. Runt Stockholm är det 40 km tim på många vägar en utomordentligt bra regel och nuvarande 80 km på motorvägarna in mot Stockholm är utomordentligt bra.

Farterna måste ner där det är tät trafik och det räcker med 80 km i en radie fem till tio mil runt storstäderna.

Därför blir det vinster i välfärden och skolan!

Hade vård omsorg och skola bedrivits effektivt hade det inte funnits några möjligheter till att bedriva den verksamheten med vinst. I huvudsak är det den offentliga verksamheten som är så förbaskat ineffektiv så att en privatstyrd verksamhet med effektivitetsmål kan bedriva den så att en rejäl vinst uppstår.

Det finns också ”dökött” i personalen som inte gör det de ska och märkligt nog får bete sig slött. Det är helt och hållet en slapp arbetsgivare som tillåter ineffektivitet men en del av ansvaret hamnar på latoxar i organisationen. Den offentliga verksamheten upprätthålls av ett fåtal entusiaster som gör allt och lite till, dessutom det som latoxarna skulle göra.

Jag är inte beredd att avskaffa det privata inslaget i offentlig sektor förrän den har uppnått normal effektivitet. Vänsterpartiets argumentation konserverar en lat organisation som saknar förnyelse. Det är kvalitén ner på individnivå som måste hållas efter, vinsterna är kanske ett sätt att nå kvalité och effektivitet i en förstenad offentlig verksamhet.

Ut och jobba är budskapet till pensionärerna från Reinfeldt mfl i Almedalen!

Det är en förvirrande debatt om äldre, dels är det Reinfeldts hårda ord som översatt betyder, sitt inte och gnäll pensionärer ut och jobba och håll käften. En grupp talar om medborgarlön för att alla kan inte få jobb, men ge då pensionärerna ”medborgarlön”.

Arbetslösheten är gigantisk och varför ska då pensionärer som jobbat ett helt liv ge sig ut på arbetsmarknaden och bli ”brödtjuvar”. Det är väl bra om de yngre får jobb för att helt onödiga har vi pensionärer inte varit. Någon ersätter väl oss och får en försörjning. De som oftast går kvar på arbetsplatsen är högutbildade som borde lämna arenan för att skapa förnyelse. De flesta fungerar enbart som spärrballonger i dagens sätt att anordna arbete.  Ska vi ha ett gumvälde på universitet och högskolor, för det landet framåt?

Vad gör då staten jo när tre går i pension då anställer de en ny som ersättare vilket inte torde gagna full sysselsättning. Visst är det bra och kul att ha ett jobb att gå till
även som äldre men det kräver en ny arbetsorganisation och mycket vinstgivande företag som har något att vinna på att en extra person med hög lön går kvar på jobbet efter pensioneringsålder. Så länge vi har hög arbetslöshet och många jobbsökande låt pensionera i frid.

Allt ont kommer utifrån!

Sover man så blir man väckt av något som kommer utifrån, är det något som drabbar familjen så kommer det utifrån, är det något som drabbar kommunen så kommer det utifrån, är det något som drabbar landet då kommer det utifrån, är det något som drabbar en kontinent så kommer det utifrån och är det något som drabbar jordklotet så kommer det??.

Det är en risk att närma sig något utanför men det finns också fördelar som gör det värt risken. Men visst har umgänge med utomstående och utlänningar sina risker. Nu är det väl så att vi föds till risker och för att dö så småningom och livet är en riskvärdering. Det är upp till den enskilde och politiken att värdera risken och där blir vi nog aldrig riktigt överens.

Utlänningar och utsocknes har väl alltid setts som en risk även om man snabbt tagit till sig nymodigheter, både bra och dåliga. Under min livstid har vi fått massor av nymodigheter både på matbordet och teknik. Kanske i någon mån på det filosofiska området också även om det religiösa tillskottet bara kan anses som en belastning och tillbakagång för en man som vill utveckling.

Repressiva myndigheter måste vara repressiva!

Man ser tydligt att det blir problem när repressiva myndigheter som Polisen börjar ”dutta” med armband i någon slags förebyggande verksamhet. Jag tror att respekten för Polisen avtar när man vidtar den typen av åtgärder. Visst ska man jobba med förebyggande verksamhet men bara inom ramen för sitt repressiva uppdrag.

För att förenkla  retoriken så har exempelvis Polisen i uppdrag att upprätthålla lag och ordning och sätta dit de som bryter mot reglerna. Utgår man från detta i sitt uppdrag och möjligtvis använder rapporteftergift när brottet är av bagatellartad karaktär. Jag kan inte se något skäl för Polisen att ”gulla” med medborgarna. Den typen av verksamhet är någon annans uppdrag.

Med detta sagt behöver inte myndigheter vara otrevliga utan bara tydliga med sitt uppdrag. Övervakar man brottsligheten eller driva in skatt då gör man det och är inte i branschen ”gulla med medborgarna”.

Mynt och sedlar snart ett fall för Historiska museet!

Nu pågår utvecklingen av 5G med superfart och de som med en viss rätt kämpar för mynt och sedlar snart är en förbisprungen utdöende minoritet. Sedlar och mynt har passerat bäst-bäst-bästföredatum med bred marginal. Visst finns det en liten grupp som biter sig fast i mynt och sedlar men de är i en ålder att de är försvunna inom en tioårsperiod.

Nu kommer snabba mobiler med 5G och varför ska man då springa omkring med tunga mynt och sedlar i olika valörer. Det måste till utbildning av de äldre som inte vill vara med och de måste förstå att sedlar och mynt är en passerad historia. Den nya tekniken måste alla ta till sig och vara med på plan när världen förändras. Det är missriktad lojalitet att kämpa för delar och mynts bevarande.

I en framtid kan jag tänka mig att vi istället har några små delbara guldbitar som reservkapital. Kombinationen elektroniska betalningsmedel och guld ger optimal säkerhet. Dagens valutor är mycket osäkra kort och sedelbuntar blir snart bara en rolig nostalgisk historia.

Tack USA och ha en bra 4 Juli!

Min generation har allt att tacka USA för framförallt vår frihet och demokrati. Hade inte USA slagit ner nazismen och krossat diktatorerna i Europa hade vi nog haft ett land fjättrat i förtryck från diktatorer. Vi är stort tack skyldiga de familjer som förlorade sina söner när Europa befriades. Visst har USA gjort några misstag men de är i sammanhanget marginella.

Att vi idag kan kritisera våra makthavare, att skriva fritt exempelvis i denna blogg det kan vi helt tacka USA för. Vårt demokratiska system idag är också helt beroende av ett starkt USA. Det är viktigare för oss vem som är USA:s President än vem som är vår Statsminister. Jag hoppas på en bra dag för alla i USA och att världskampen mot förtryck och terror fortsätter. Idag är det USA:s dag även i Sverige.

Fästingarna och rådjur måste bort från tätbebyggda områden!

Det har aldrig varit så många fästingar som det är nu. Det går knappt att gå i ett villaområde utan att få en eller flera fästingar på kroppen. Rådjuren som nu travar omkring i villasamhällena är de största fästingspridarna. Det är hög tid att skjuta bort alla rådjur i tätorterna. De har inte funnits där tidigare och de har ingen relation till vårt land i någon större omfattning. Råttor ägnar vi stor kraft åt att bekämpa men rådjuren görs inga större insatser för att utrota i villaområden.

När jag var liten var det mycken liten risk att få en fästing på sig nu behöver man bara gå på gräset så kryper de upp på skorna och upp utmed benen för att smaska i sig blod och ge en dos borrelia eller TBE. Förrädiska sjukdomar som kan ge ett livslångt lidande. Dessutom måste vi använda penicillin som ökar resistensproblemet i världen. Operation utrotning av fästingar ävensom radikal minskning av rådjursstammen måste igång omedelbart.

Gör något annars går det åt pipsvängen!

Antalet ankommande flyktingar riktiga och och oriktiga måste anpassas till vår förmåga att ta emot dem. För närvarande är det svenska mottagningssystemet mer likt ett flyktingläger där folk passivt bara väntar i oändlighet. Det är mycket enkelt kommer det många flyktingar så är det inte en fråga om integration utan det blir ”lägervistelse” fast under bättre förhållanden än i öknen.

Det vore lika bra att bygga regelrätta flyktingläger som bara avses att vara en tillfällig säker vistelse tills kriget hemmavid är slut. Sedan första plan hem och bygga upp landet. Blir det som förra hösten med flyktingmottagandet så kommer Sverige också i kris både ekonomiskt och politiskt. Det finns mörka politiska krafter som lurar i vassen. Läs gärna artikeln nedan den ger en rak analys. S har gjort ett bra jobb hitintills emedan den förre statsministern nog "inte hade alla hönsen hemma" i den här frågan

http://www.dn.se/debatt/tro-inte-att-den-akuta-migrationskrisen-ar-over/

Tiga ihjäl folk är en härskarteknik!

Dagens svenska politiker använder en ful teknik för att eliminera sina motståndare och det är att tiga ihjäl dem. Det är klokare att tala med sina motståndare se bara på Finland som talar med den ryska presidenten Putin. Vad vinner man på att tiga ihjäl sin motståndare, inget, det hjälper istället motståndaren att få fler sympatier.

Tekniken att tiga ihjäl motståndare är en primitiv metod som används i familjer när man är långt ifrån varandra. Man surar och i mina ögon är den surande den stora förloraren. Det finns andra exempel i Sverige där man i Riksdagen inte talar med SD som faktiskt är valda av en mycket stor grupp människor. C, M. V, MP och Liberalerna representerar ju bara en nullitet jämförelsevis.

Börja tala med varandra det löser konflikter, tystnad fördjupar klyftor!