Om webbplatsen | Kontakt

Bemannade långväga rymdfärder en meninglös verksamhet!

Förmodligen blir väl den här rubriken fullständigt utdömd om 200 år men idag är det en sanning. Den mänskliga kroppen är inte gjord för att i generationer segla fram i världsrymden. Det är bara ren misshandel och för tidig död. Tyngdlösheten tar död på människan förr eller senare.

 

Vill man föra mänskligheten vidare då handlar det om en helt annan rymdfärd. Möjligtvis kan man skicka mikrober eller små organismer i mängder ut i tymden och hoppas på att de landar på en tjänlig plats för att under tio miljoner år utvecklas till intelligent liv. Ett människoliv är för kort för att resa i kosmos det är helt andra metoder som måste till.

 

Det handlar om miljoner år att resa och inte mansålder det ger bara ett löjes naivt perspektiv på rymdresor till andra planeter.

 

Svenska samhället har fått en käftsmäll!

Än är inte samhället helt i obalans men vi är inne på en trea på en tiogradig riskskala. Den senaste tidens flummighet och utanförskapet i våra förorter och den stora inströmningen av flyktingar har skakat samhället. Denna flummighet har man mött som strutsen genom att gömma huvudet. Det har varit många konferenser där ”ord har rullats” men inget konkret och inga sanningar sagts. Nu är det ett helvete för många med skjutningar och småkriminalitet.

Jag tycker mig se ett uppvaknande men är det för sent? Varje dag rapporteras om dödsskjutningar av smågangsters i förorterna. Det är vidare omöjligt att få en bostad i storstäderna under tre miljoner och inflyttningen fortsätter. Snart kostar ett hus i närförorterna tio miljoner. Vart ska medellösa flyktingar bo och hur ska de få ett jobb utan att ha en utbildning. Reinfeldt öppnade sitt hjärta men ställde till ett helvete både för flyktingar och tidigare bosatta i Sverige.

Visst kan vi ta emot miljontals människor men då handlar det om läger och ett totalt utanförskap. Det är dags för politikerna och högre tjänstemän att tala klartext annars har nog dagens politiska partier passerat bäst före datum. Socialdemokraterna är på god väg att rikta upp flummet men är det för sent. Missnöjespolitiken har tagit över i USA och tro inte att Sverige kommer att gå fri. S och M är på väg att rikta upp flummet och det är bara att hoppas på att de fullföljer.

Stockholms innerstad kan med fördel vara utan privatbilstrafik!

Dagens kommunikationer är så bra att man inte behöver bil för att komma in i Stockholms innerstad. Det är för mig obegripligt att folk vill köra in i innerstan. Ser man på vilka bilar som parkerar så är det lyxbilar som har ägare som har råd att betala böter och parkering. Ta en promenad vid Munkbron så är det bara miljonbilar.

Miljön och fördelen att bo i innerstad skulle bli så förmånligt att någon form av skatt skulle läggas på de som har råd att bo i innerstaden. Hur det skulle formuleras vet inte jag men det får inte drabba vanligt folk. Kanske en omöjlighet men kanske bara drabba de som flyttar in i innerstaden. 

Det är obegripligt att bilar får köra över slussen i samband med ombyggnaden. Det är ju i det närmaste livsfarligt att kryssa mellan bilar och cyklar där.

Nödvärn en mänsklig rättighet!

När man blir attackerad så måste det finnas ett stort våldsutrymme i lagstiftningen så man kan försvara sig. I en sådan situation måste den attackerades liv vara mycket mer värt än den som attackerar. När den attackerade tar i lite för mycket så kallas det för nödvärnsexcess. Det är mycket rimligt att uppgradera nödvärnsexcessen som under senare tid nedvärderats till angriparens fördel.

Sker angreppet mot och i den angripnes bostad som ska det också anses som särskilt försvårande. Magnus Ladulås myntade för hundratals år sedan ”mitt hem är min borg”  den tesen ska vara vägledande i vår lagstiftning. Eftersom samhället inte kan skydda oss individer så måste det egna skyddet uppvärderas och ges mycket stort utrymme för försvar och även angrepp mot en inträngande person.

Vad är urbefolkning och vem äger land?

Vi hör många berättelser att just vi är urbefolkning och äger det här landet eller en viss landyta är vår. Vi har samer och indianer som kanske varit på en plats i 8000 år och vi har exempelvis judarna som säger sig äga Israel fastän de varit borta i  2000 år. Vi har turkarna som var på Kreta i 600 år när Grekerna deporterade dem till Turkiet de kunde sannolikt inte känna sig hemma där efter 15 generationer. Kan någon flytta in på min tomt eftersom deras släkting jagat här för 5000 år sedan och vart går gränsen. 

Nu är detta bråk om vem som äger landet eller en yta något som relateras till religion eller etnisk tillhörighet. Det här är primitivt DNA forskning tyder på att hela jordens befolkning utvandrat från Afrika efter att ha klättrat ner från träden. Jag tror inte det fanns Samer i norden för 5000 år sedan eftersom det var ett tre kilometer tjockt istäcke över Nordkalotten då. Inga renar eller människor kunde leva på det istäcket.

Däremot följde jägare från Mellaneuropa iskanten nere i Skåne och jagade vartefter isen smälte upp mot Nordkap. Var är  jag blonde svenske och gamle man urbefolkning. Sannolikt ingen stans enligt enligt en outtalad politisk korrekthet. Eller är det kanske i Afrika jag ska vara och hävda mig som urbefolkning? Sammanfattningsvis är det fåniga resonemang som pågår hemmahörande är färskvara och det är här och nu som gäller.

Kan främmande makt påverka svenska allmänna val!

Det är ytterst tveksamt att främmande makt kan påverka ett allmänt val i Sverige. Inte kan de påverka mig i alla fall och skulle de manipulera datorsystemen så kommer det att upptäckas och valet ogiltigförklaras. Jag tror att främmande makt också har stora problem att se skillnader av väsentlighet mellan våra riksdagspartier. De snackar om nyanser.

I Sverige sitter ”ryss skräcken” i generna och är över 200 år och borde väl ha nyktrat till. Överheten som adel och höga officerare har för egen vinning pekat ut ryssland som huvudfiende. Vi har stollar som Karl den X11 och hans officerare som lekte med bondpojkarnas liv. Själva ägde de all jordbruksmark i Sverige. Det är fortfarande deras arvingar som driver på.

Vi måste lära av Finland de kan hantera Ryssland det kan inte överheten i Sverige. Överdriv inte utan hantera frågan det gjorde Dagens Industris talare PM Nilsson på Folk och Försvar igår.

Folk och Försvar 2017!

Nu blir det mycket diskussion om försvarsfrågor när konferensen Folk och Försvar kör igång 100 år efter det värsta krig som ägt rum. Visst ska det finnas pang och bom men glöm nästan allt det gamla. I den delen handlar det mer om missiler och förarlöst än gamla flygplan som sannolikt inte ens hinner starta innan de är förstörda. Precisions styrda robotar, smarta farkoster, ubåtar och soldater med ”killerinstinkt”. Vi behöver också en beväpnad motståndsrörelse där även pensionärer kan delta. Vi pensionärer behöver inte vara rädda för den sista kulan, den är redan på väg.

Våra beredskapslager finns inte längre och det som finns i dagen ICA-lador kommer att vara slut på någon dag. Vi behöver också energi som är mycket närproducerad och då är solceller och vindkraft viktiga komponenter. Kärnkraftverk och fjärrvärmen är sårbara och måste kompletteras med bergvärme som kanske även kan producera el.

Ubåtar är mycket viktigare än JAS eftersom de är mycket svåra att upptäcka och kan operera även efter en eventuell invasion. Försvaret får inte längre bara var militären utan hela myndighetskretsen bör involveras. Dagens skarpa gränser mellan Försvaret och myndigheterna måste tonas ner. Våra gemensamma resurser ska användas. Det är ett löjes skimmer att se tillbaka på den tiden då revirpinkandet var som störst mellan myndigheter. Idag handlar det snarare om att slå ihop på regional/lokal nivå för att få maximal effekt.

Begravningsceremoni på väg att försvinna!

I Stockholm har nästan 9 % av dödsfallen ingen begravningsceremoni och den döde går direkt in i ugnen eller ner i en jordhåla. Jag tycker det är lite tragiskt även om den döde själv önskat sig en ceremonilös avslutning på jordelivet. Alla människor har gjort något gott för någon under sin livstid och det kan behövas en tid för eftertanke.

Begravning är för min del en stund för att minnas och eftertanke och för andra kanske det är en ren plåga som man vill förtränga. För några är det att överlämna någon till någon slags Gud. Det finns utrymme för alla versioner när ett liv är slut och den döde och de efterlevande har gemensam vetorätt i den här frågan.

Jag är inte säker på att alla av de 9 % som dött velat ha en ceremonilös begravning. Det rapporteras om anhöriga som inte haft tid att gå på föräldrars begravning och månader har gått. Kan USAs president med kort varsel avbryta sitt värv för att åka på en annan statschefs begravning så kan prestationsneurotikerna i Sverige avvara en dag för nära anhörigs begravning. För bouppteckningen brukar alla kunna skapa tid.

Idag finns ingen arbetslöshet och tiggeri i Stockholm, de snöar!

Det är bara att förse tiggarna och arbetslösa med en snöskovel ett beting och en daglön då är både tiggaren och gångtrafikanterna nöjda med dagen. Förr fanns det träffpunkter dit de arbetslösa och utslagna gick för att tjäna några kronor när det snöade. Under min barndom var det Brännkyrkogatan 73 tror jag. Där samlades alla som ville ha ett påhugg. De fick en trappa eller öppen plats att skotta, de tjänade en daglön och den dagen var räddad.

I villaområden kunde en sådan central upprättas och man kunde anmäla sina skottningsbehov dit eller att en driftig tiggare gick runt med sin spade och erbjöd sig att skotta. Jag tror inte skattemyndigheterna skulle jobba ihjäl sig för att hitta de här svartjobben. Ett samhälle måste ha en liten andel svartjobb annars funkar det inte. Det vet dem erfarne nationalekonomen.

Terrordåd inleder tyvärr 2017!

1717, 1817 och 1917 var det hungerår och vanligt folk led i Sverige och stora delar av Europa. Den trenden har nu bytts mot terrordåd som riktas mot vanligt folk som samlats för att fira något. En fruktansvärd förändring av världsbilden där unga omogna män drivs av något djuriskt abnormt sätt att uttrycka sina primitiva känslor. Det verkar inte vara stora organisationer utan enskilda grupper eller individer som vill skada människor som vill leva ett vanligt och religiöst sekulärt liv.

Samhället har svårt att skydda sig från dessa abnorma människor som på några månader omvandlas från en i befolkningen till ett abnormt monster. Samhället och polisen har extra svår att fånga in dem eftersom det finns restriktioner för att använda FRA som sållningsintrument. Detsamma gäller för kameraselektering som skulle kunna vara till god hjälp.

Jag hoppas verkligen att regeringen röjer upp och ombildar i Datainspektionen och befriar dem från ansvar för sådant som hör till brottsbekämpningen där de uppenbarligen inte har kompetens. De verkar också sakna kompetens för sitt uppdrag. Jag kan heller inte se att EU kan lägga sig i beslut om lagring av mobiltelefon uppgifter det handlar ju om rikets säkerhet som ligger utanför EU:s kompetensområde. I alla fall: 
GOTT NYTT ÅR