Om webbplatsen | Kontakt

Problemområden från förnekelse till, vadå?

Vi som har bott eller bor i de problemområden som nu officiellt bekantgjorts har i trettio år känt till problemen i de nu redovisade områdena. När man öppnade munnen och beskrev problemen avfärdades man snabbt som rasist eller fullständigt ovetande av en besserwisser från etablissemanget mestadels bosatt på söder eller innerstaden i Stockholm.

Vi var många som ville göra rätt i integrationsfrågan och att sociala åtgärder skulle vidtas men vi talade för döva öron och företrädesvis till sådana som inte bodde i områdena. Vi har inga problem i Hallunda och Alby där jag bodde. Men de fanns där och de invandrarbarn som växte upp där fick problem och skapade problem. Inte alla men tillräckligt många för att ”gammelsvenskarna” flyttade ut.

Det hade inte behövts så mycket på 1980 talet det kunde ha varit organiserad grannsamvaro och särskilt anställda som sammanförde folk. Jag föreslog bland mycket mer men det fanns ju inga problem och vi går en ljusnande framtid tillmötes. Nu är det för sent att rädda förvirrade smågangsters, de kommer att hamna i fängelse eller skjuta ihjäl varandra. Givetvis finns det fina människor i de här områdena och de far riktigt illa.

Kameran bättre bevis än DNA!

DNA kan planteras hos en misstänkt men en bild i en offentlig kamera är svårare att manipulera. Vi tillåter att DNA tas på ganska lösa grunder och långt ifrån de misstänkta. Det är i mina ögon mer integritetskränkande att ta mitt DNA än en bild men så är inte lagstiftningen uppbyggd. DNA är min livskod men en bild är bara en ögonblickshändelse och inte mitt innersta. Det är märkligt att lagstiftningen är strängare för kameraövervakning än för en ögonblicksbild. Mitt DNA föds och dör jag med men mitt utseende ändras radikalt under livets gång. Vårt rättsmaskineri är inte särskilt insiktsfullt i de stora frågorna.

Valet i England visar att floskelstinna politikerna inte kan ”läsa” väljarna!

Den politiska ”krisen” i väst visar på våra politikers oförmåga att läsa väljarnas åsikter samt kommunicera dessa. Det finns inga enkla lösningar på detta förhållande annat än att politikerna träffar vanligt folk. Det räcker inte med att träffa förtroendevalda utan öronen måste ligga mot gräsrötterna.

Det måste vara raka puckar och inte dessa floskelord som nu dominerar politiker och mediafolk. Exempelvis ett enkelt tips i invandrarfrågan är att ta avstånd från de som inte sköter sig, en liten minoritet som förstör för de skötsamma invandrarna och har skapat missnöjespartier i hela väst. Framlidne invandrarministern ”Blomman” sa  att en skitstövel är en skitstövel oavsett vart den kommer ifrån. Klartext och inte floskelsvenskan skulle skapa helt andra plattformar för samhällsgemenskap.

När tågen inte går!

Sverige har problem med den operativa sidan allt för många sysslar med administration och stora mängder informatörer lägger stor kraft på att dölja problemen istället för att stärka den operativa sidan. Rationaliseringar har hitintills skett i den operativa verksamheten, nu är det tekniskt möjligt att rensa i administration och föra över resurser till operativ verksamhet. Det är där kvalitén i verksamheten ska finnas..

Jag ser det här i offentlig sektor, support och försäljning där servicesektionen inte följer med när försäljningssiffrorna går i topp. Det är relativt lätt att tillverka bilar och husvagnar med automation men att hålla servicegraden och reparation upp det är på ren svenska ”skitdåligt”.

Nationaldagen!

Så är den där Nationaldagen en trevlig försommarfest i den vackraste av alla vackra Sverigebilder. Jag hoppas varje vinter få uppleva åtminstone försommaren som är det vackraste och finaste vi har. Vi har många Sverigeförnekare och svenskar som säger att vi inte har någon svensk kultur, allt är importerat. Då måste ju alla andra ha en kultur men inte Sverige. Hur ologiskt och okunnigt är detta resonemang, vederbörande kan inte ha läst svenska skalder, författare, uppfinnare mm. Senast är det Ingvar Kamprad och IKEA som skapat en svensk världskultur, men det har nog inte de okunniga lagt märke till.

Sociala medier här för att stanna!

Nu använder exempelvis polisen i England sociala medier för att hjälpa allmänheten vid terrorangrepp. Du kommer inte undan denna modernitet framöver och jag ser en ökad tillströmning till studiecirklar och olika utbildningar vilket är positivt. Det ligger i människans natur att vara försiktig med nymodigheter. Risk förelåg ju att dö vid hastigheter över 30 km i timmen på 1800 talet. Idag marschar bilgörarna i 120 km utan en tanke på risken. Rätt hanterat är Sociala Medier en mänsklig revolution till kommunikation och det är bara början. Varje andetag är en risk om du befinner dig på fel ställe så är det med internet också.
 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/londonpolisens-nya-metod-varnar-pa-sociala-medier/
 

Lägg ner Sjöfartsverkets helikopterverksamhet!

Hela Sjöfartsverket verkar ha kommit snett särskilt när det gäller helikoptrarna. Vi behöver helikoptrar i försvaret och räddningstjänsten och dessa helikoptrar hanterar försvaret bäst. Det ger oss också ett bättre läge i kris och krig. Helt obegripligt att regeringen gett Sjöfartsverket ok att upphandla helikoptrar och bedriva verksamhet med dessa.

Gör om Sjöfartsverket till en föreskrivande myndighet och outsourca  all operativ verksamhet. Lots- och utprickning lämpar sig utmärkt för att bedrivas i privat regi. Kan man operera hjärtan på privata sjukhus kan man sätta prickar i sjön på rätt ställe ävensom lotsa ett fartyg till kaj. Det är en jäkla debatt om privata skolor och vård men sjöfartsverkets operativa verksamhet den ska vara i offentlig regi. Märkliga ställningstaganden.