Om webbplatsen | Kontakt

Dubbdäck räddar liv!

Det är bara att konstatera att har man dubbdäck då stannar bilen på vägen även när det är snorhalt. Vill man rädda liv då gäller dubbdäck vid körning i vinterväglag. Kommuner som förbjuder dubbdäck på vissa gator skapar död och lidande. Man behöver inte vara forskare för att se skillnaden på bromssträcka mellan dubbat och odubbat. Möjligtvis i inre övre Norrland är det kall snö som kan ge friktion mot ett friktionsdäck. I Mellansverige är det oftast isgata och då är friktionsdäck odugliga.

Bar på min lilla väg och backe åker bilarna baklänges och orsakar skada på både egendom och personer. Inte dödsolyckor än som tur är.

Militär i brottsbekämpningen!

Det är som Stefan Löfven säger att det är ingen förstahandsåtgärd men tankegången måste finnas där för upprätthållande av skydd av liv. Samhällets säkerhet är det största av alla välfärdsmål. Sannolikt är inte dagens skjutningar av den karaktären utan det verkar vara ganska omogna ungdomar som fått vapen i sina händer. De har också en samhällsbild som inte hör hemma i en demokrati och välfärdsstat. Deras beteende är i det närmaste helt och hållet ett föräldraansvar som inte lyckats föra in dem på en framgångslinje här i livet. Utöver detta kommer vår svenska flathet och skolan som inte tar dessa ungdomar till en hårdare skola med nolltolerans.

Givetvis kommer inte militär att användas i känsliga operationer utan snarare som bevakning och transporter. Helikoptertransporter kunde med fördel helt övertas av försvaret. Man kan också fråga sig vad polisens insatsstyrka är. I mina ögon är de en ren militär organisation där både utbildning, kläder och utrustning en helt militär gruppering som står under polisbefäl. Perrsonligen tycker jag att vanliga polisers uniformer ger ett alltför militärt intryck.

Till offentlig sektor rekryterar man i lågkonjunktur!

Försvaret och polisen har svårt att rekrytera och har delvis svårt att behålla sina medarbetare. Så är det i högkonjunktur och kommer att vara så. Men den smarte Gunnar Sträng såg till att xempelvis Tullverket rekryterade som bara den vid lågkonjunktur och då var möjligheten bättre att behålla dessa ngoda krafter vid en högkonjunktur. Några gick gvidare och fick högre lön men inte ett roligare jobb.

Mitt råd till politikerna är att rekrytera till offentlig sektor i lågkonjunktur och inte som nu rekrytera när det omöjligt att konkurrera med privat sektor fullt ut. Var smart ”be happy”.

Det finns dåligt folk i alla organisationer och kön!

Ju äldre man blir dess mer erfaren blir man i kommunikation människor emellan. Det är inte så enkelt att alla poliser är bra och inte heller någon annan yrkesgrupp. Det finns allt ifrån rötägg till surkart. Så är det inom könen också vilket är viktigt att ha ett upp i minnet. Idag träffade jag på ett surkart till busscaufför men det blir alltmer sällan alla grupper som finns i offentligheten. Men det finns skräckexempel överallt där det finns människor. Flertalet människor är goda och det är dem jag fokuserar på de dåliga kan man negligera.

Det känns extra tryggt med en riktig mas som Försvarsminister!

För min del har Peter Hultqvist mitt enkalleriga förtroende. Det är en man med båda fötterna i Dalarnas mylla som utstrålar landsbygdens trygga och jordnära sanning. Med den här typen av minister kan man lita på att vi får ett bättre försvar utan att rusa iväg som jumpare på isflak. De hamnar oftast i iskallt vatten.

Tittar man tillbaka så har vi under min levnad haft bra personer som försvarsministrar med några undantag när. De har varit både borgare och sossar som styrt ett icke helt enkelt ”pastorat”. Det läge vi befinner oss i nu är något helt annat än 1900 talets försvar 

Nu handlar det inte längre bara om de uniformerade utan ett mycket mer komplex samhällsrförsvar. Det handlar heller inte om massor av gråmålad utrustning, plåtschabrak eller soldater som ska slaktas i massanfall utan om hela samhällets totala resurs på ett helt annat sätt än Normandie 1945. Hur är en fråga för ett försvar som kan tänka om. Det akuta hotet är spontanterrorism och det är dags att polis och miltär samt att alla myndigheter är aktiva i samhällets vardagsskydd även på gator och torg.

Vi ska kunna gå i strid inom en vecka?

Folk och Försvar pågår i Sälen och det blir stort fokus på försvaret och mest på materiel och resurser. Vad få talar om är soldaternas ”killerinstinkt” vart finns den i ett samhälle där konflikt är fult och bestraffas. Vi har några småungar som skjuter på varandra i förorter med låg IQ och inte ens dessa kan våra repressivba myndigheter hantera. Den som är ansvarsfullt kraftfull och vill ordning i privatliv och arbetsliv fördöms däremot. Det är här det stora försvarsproblemet finns, förmågan och främst motivationen till aggressivt försvar är det stora försvarsunderskottet.

Vi saknar smarta robotar och smarta obemannade luftfarkoster samt eldvapen till envar medborgare och några kanoner. Vi har fem miljoner motorfordon, från motorcyklar till tunga lastfordon, vi har massor av fritidsfartyg och en några militära fartyg som kan användas i strid. Ett tiotal ubåtar till skulkle inte skada men plåtschabraken är ointressanta för ett försvar. Det finns också privata luftfartyg i ganska stor omfattning och JAS är så få att de sannolikt inte hinner starta förrän de är borsprängda. 

Prioritet ett är att få aggressiva soldater, smarta robotar och andra obemannade luftfarkoster samt ett civilförsvar som kan försörja tio miljoner människor.

Pest, Kolera, Fläckfeber, Återfallsfeber och Smittkoppor

Sjukdomar som var reglerade i karantänkungörelsen som Pest, Kolera, Fläckfeber, Återfallsfeber och Smittkoppor pratas det inte längre om. När jag började i tullverket då skulle vi utröna om ett fartyg medförde dessa smittor. Idag är nästan alla dessa sjukdomar glömda och andra har tillkommit men några restriktioner finns inte längre. 

Nu har vi värre sjukdomar som Ebola och HIV som finns där men är hanterade. Nya farsoter lär dyka upp och rensa i mänskligheten men det finns forskning som tar hand om problemen, det fanns det inte förr. En spärr är dock definitivt borta och det är grenskyddet eftersom man kan resa från jordens alla hörn på 24 timmar, det tog månader förr. Under den tiden hann man reagera det gör man inte idag. En epedemi på andra sidan jordklotet kan vara i Mariefred i morgon.
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9spib9QCE 

Privatisering ingen nyhet!

Tullverket har på 1600- och 1700-talet varit utarrenderat och sysslorna har skötts under privat ledning med vinstintresse. Förmodligen var det mycket lönsamt eftersom arrendatorn fick behålla de tullmedel som översteg en viss summa. Man ska då ha i minnet att tullmedel användes till att föra krig, de gick till kungen och hans krigsmakt och största effektivitet i indrivningen var extra viktig. Det skulle vara intressant att höra hur diskussionen gick då. Sannolikt blev arrendatorn väldigt rik. Vi något tillfälle förbjöds import av engelskt kläde som även användes i tulluniformerna, då smugglade tullverket in dessa istället. 

Dagens privatiseringsdebatt är mycket primitiv eftersom vissa områden som läkemedel och materiel i sjukvården är helt ok att de kommer från privata vinstintressen emedan att sätta på ett plåster ska ske i offentlig verksamhet. Jag vill hävda att et är lättare att blåsa den offentliga sektorn på läkemedel och materiel som sjukvårdsutrustning. Det handlar om att ha uppföljningssystem så vi får mesta möjliga för pengarna. Jag har sett avarterna i slöhet i offentlig sektor och det är det största problemet inte i vems regi en verksamhet utföres.

Nu får man inte ominstallera en vedspis längre!

Det är knepiga människor som styr och ställer numera. Nu går det inte att sätta in en vedspis längre, åtminstone inte en som är äldre. Det är få som orkar elda i vedspis och ett sådant här förbud retar bara upp folk och sprider ett löjets skimmer över politik och myndigheter. Det bär ur många aspekter värdefullt att ha reservsystem för matlagning och värme. Då inför man ett förbud dessutom är gamla vedspisar ett kulturarv som är värt att bevara.

Vi bränner upp sådär 140 ton cigarretter och på sommaren så luktar det bränt fläsk i alla villaområden av alla grillar. Att då sätta förbud på en liten vedspis är fjantigt och helt obegripligt. Sannolikt ogillar man att veden inte går att beskatta.
 
http://www.land.se/landkoll/nya-regler-stopp-for-gamla-vedspisar/ 

Pressbyrån ett företag som tjänat oss väl!

Under ett helt sekel har Pressbyrån servat oss med tidningar och annat. Vem mins inte pojkarna som sålde tidningar på tåget från en stor läderväska på magen. Deras distribution av dagstidningar under krigstider var strategiskt viktig. Idag är de de mest välskötta kioskbutiker man kan hitta. Där finns det mesta och en pensionär får gorr kaffe och en bulle för femton kronor. Jag har aldrig sett så välskötta kiosker förr elle senare på annat håll. Nu är Pressbyrån norskägd men det har inte gjort deras koncept sämre utan snarare bättre.