Om webbplatsen | Kontakt

Tullveteranerna

Under fliken Tullveteranerna (Stockholmstullens Veteranklubb) kommer styrelsen att beskriva olika aktiviteter och händelser som kommer att äga rum eller har genomförts.

Stockholmstullens Veteranklubb är en kamratförening som har till syfte att hålla vid liv och utveckla samhörigheten när tulltjänstemännen lämnat aktiv tjänst. Klubben skall verka för god kamratanda, gemenskap, trivsel och friskvård bland medlemmarna.

Veteranklubben skall stödja medlemmarnas kontakter med sitt gamla yrke genom information om Tullverkets utveckling och aktuella tullfrågor. Verksamheten bedrivs i form av medlemsmöten, samkväm, resor, utflykter och andra aktiviteter.

Klubben skall samverka med tullmyndigheterna och Tullverkets fackliga organisationer och övriga föreningar för tullveteraner. Klubben har varit aktiv sedan 1981 och motsvarande klubbar finns i Malmö och Göteborg.b

Glöm inte anmäla eventuell adressändring och E-postadress!

Vi har bara 150 kr i inträdesavgift kontakta karl@gunnheden.se via epost för medlemskap. I övrigt finansieras verksamheten genom frivilliga bidrag använd vårt plusgiro för dessa inbetalningar:

466 08 34-5 


Stöd TULLVETERANERNA PlusGirokonto 466 08 34-5  

 

Den 26 april  har vi vårens sista träff. Vi håller till hos Tull-Kust, Västerlånggatan 54 kl 16.00-19.00. Enklare förtäring och två glas vin. Kostnad 150 kr. Fredrik Djurklou som fick förhinder i höstas kommer och berättar om MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) engagemang i Irak och Somalia.

Anmälan senast den 23 april

Den 15 maj gör vi en kryssning till Åland med Viking Line. Utresa från Stadsgården kl 07.45 med Viking Grace. Vi har bokat ett konferensrum och där serveras kaffe och kaka. Det blir byte av båt i Mariehamn till Amorella som avgår kl 13.25. På återresan kl 13.45 serveras buffé inkl öl/vin. Då har vi också bokat en hytt för förvaring. Återkomst till Stockholm kl 18.55. Det går bra att ta med sin respektive, kompis e d. Kostnad 300 kr.

Anmälan och betalning skall göras till plusgiro 466 08 34-5 senast den 10 april.


Höstens träffar planeras till den 25 september, 30 oktober och 27 november. Närmare uppgifter om dessa kommer anges i höstprogrammet  i mitten av september. Höstprogrammet kommer endast att skickas ut med e-post! De som inte har anmält e-postadress får kontakta någon av nedanstående personer eller om man har möjlighet kolla på ordförandens hemsida www.gunnheden.se 

Anmälan till alla träffar och aktiviteter görs till:

Hans Johnsson, 08-57140011, 070-7954608, e-post: hah.johnsson@tele2.se

Anna-Lena Konnman 08-6638779, 0761-789600, e-post: annakonnman@hotmail.com

Ylva Sund 08-966739, 076-7809291, e-post: ylva.sund@yahoo.se

Glöm inte att anmäla eventuell adressändring! Vill du lämna ett frivilligt bidrag så är vårt plusgiro:
466 08 34-5

Stöd TULLVETERANERNA PlusGirokonto 466 08 34-5

 


Den 29 september 2011 firade ett antal medlemmar att Tullveterannerna i Stockholm har funnits i 30 år. Vi samlades på m/f Birka Paradise med en trevlig kväll och en liten resumé påföljande dag om hur det började nedan kan du läsa om de som var med den 16 november 1981.

Tullveteranerna 30 år 2011

Den 3 september 1981 skickades en inbjudan i ett brev från Tulldirektionen i Stockholm till tidigare pensionerade tulltjänstemän. Brevet var undertecknat av Tulldirektör Uno Falck och Svenska Tulltjänstemannaförbundets (STF)  ordförande i Stockholm J. Sixten Pekkari. STF hade beslutat att anslå 1000 kr, för bildandet och Tulldirektionen stod för lokaler och porto.

Den 23 september 1981 samlades en skara Tullpensionärer i entrerhallen Sandhamnsgatan 57. Hur stort antalet var framgår inte men det bjöds på kaffe och informerades om Tullverksamheten och att det förelåg ett förslag att bilda Stockholmstullens Pensionärsklubb. Verksamhetsområdet föreslogs till att vara detsamma som STF:s verksamhetsområde i Stockholm. 

Det beslutades att inbjuda till ett konstituerande möte den 16 november 1981 som samlade 50 presumtiva medlemmar. Mötet under ledning av mötesordförande f.d Tullmästaren Gustav Thelander antog stadgar och valde en styrelse bestående av; Ordf. Margareta Högstedt (obs en kvinna) Vice ordf. Esse Gedsby, Sekr. Ingrid Tegbäck, Kassör Carl-Axel Edoff, Klubbmästare Lennart Rahm, Styrelseledamöter Inga Söderlind, Lennart Olofsson.  Revisor Gunnar Wanselius och suppl. Sven Pettersson. Valkommittén bestod av Gösta Vidlund, Curt Andrée, Anna-Greta Ruda.

Efter 2 år 1983 avsade sig Margareta Högstedt ordförandeskapet för att bli vice ordf. och Esse Gredsby blev ordförande.

Medlemsavgiften beslutades till 25 kr som engångsavgift och att medlemsmöte hålls sista torsdagen i månaderna jan-april samt september-november. Ärtsoppa var den stående rätten på menyn. De första utflykterna planerades att gå till Valdermarsudde, Berwaldhallen Tull- och Polismuseet, Rydbo kyrka och skolmuseet på Össebygarn. Vilka av dessa utflykter som genomfördes framgår inte av tillgängliga dokument.

Så började det och så fortsätter det 2011. Vi har samma modell för mötesdatum, utflykterna är inte så annorlunda, ärtsoppan är dock utbytt mot landgång eller kallskuret. Punschen har blivit till vin och 2012 har Tullverket anammat torläggning, inträdesavgiften är 100 kr istället för 25 kr.

Stockholmstullens Pensionärsklubb har ändrats till Tullveteranerna i Stockholm och vi har fått liknande klubbmodeller i Göteborg och Malmö. Det lokala reviret har utökats så man behöver inte ha varit Tulltjänsteman i Stockholm längre. Vi får hoppas att det fortsätter så här decennium efter decennium.

Stockholm den 28 september 2011

Karl Gunnheden 
Ordförande i Tullveteranerna i Stockholm sedan 2008 

Stöd TULLVETERANERNA PlusGirokonto 466 08 34-5!