Om webbplatsen | Kontakt

Bara religion!

Det är trist att höra rapporterna från de s.k. arabländerna, allt verkar baseras på religion. Nog är vi väl i ett sekel där religionerna borde ha en mycket underordnad roll i länder och samhällen. Rapporterna påminner om det som var i Sverige för 150 år sedan. Det måste vara en global uppgift att lyfta dessa länder ur något slags medeltidsliv med politisk religion.

Visst behöver människan en humanistiskt filosofi men när våld och politik tränger in i religionerna då har de förbrukat sin legitimitet och hör inte hemma på det här klotet. Risken finns att upproren i Nordafrika blir grogrunden för extrema religiösa sekter. När jag började i skolan fick man lära sig psalmverser utantill en fullständigt onödig kunskap, det hade varit bättre att ha använt tiden till matematik och naturvetenskap.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading