Om webbplatsen | Kontakt

Beflita sig?

I hyresavgift upptages en krona per dag för person över 16 år. Häri inbegripes ersättning för normal elektrisk förbrukning. KDC (kustdistriktschef) kan beträffande befattningshavare, som särskilt beflita sig om vården av Tullverkets egendom, eller eljest då speciella skäl föreligga, nedsätta eller helt befria från avgift.

Så här var protokollet i Tullverkets Östra Kustdistrikt företagsnämnd formulerat i den 26 februari 1954. Chefen var Kustdistriktschefen Olof Monthan en av de mest betydelsefulla personerna i Tullverkets moderna historia. Det här beslutet innebar att en tulltjänsteman i det här fallet en kusttulltjänsteman få möjlighet att någon vecka under sommaren med sin familj hysa in sig på Barösunds Tullstation på ön Kättilö utanför Valdemarsvik och Fyrudden.

Jag vill hävda att demokratin och det personalsociala ansvaret i vissa avseenden var högre på den tiden än den är för närvarande. Av texten kan man utläsa att man var vuxen vid sexton års ålder och det gick att belöna de som hjälpte till att förvalta Tullverkets byggnader kunde få bo gratis. På den tiden var det ordning och reda för då ägde Tullverket själva sina fastigheter. Jag har aldrig tidigare stött på ordet ”beflita sig”, det är vackert och speglar att det lönar sig att ta ansvar. Datorns stavningsprogram tog ordet direkt så jag måste ha missat något.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading