Om webbplatsen | Kontakt

Biodiesel en viktig del av lösningen!

Det finns nog inte bara en enkel lösning av energiförsörjningen framöver men när man beskriver hur fort vissa alger producerar tankbilsvis med grundråvara för biodiesel så är det ju en av de intressanta grunderna för våra motorer. Det går ju knappast att köra ett stort fartyg på annat är diesel eller kärnkraft. Det senare är knappast realistiskt.

Biodiesel löser nog inte hela energiförsörjningen men den har en strategisk roll. Dieselmotorer är ju också överlägsna bensinmotorerna etanol är nog tyvärr ett sidospår. Givetvis behövs sol, vind och vatten. Solen, vinden och vattnet producerar alltid någonstans elenergi så det är bara att sätta ihop systemen. Transportproblemen i de stora städerna kan lösas kollektivt och det måste nog till individuella lösningar på ett helt annat sätt än nuvarande tankar ”modell planhushållning”.

Det måste bli enkelt och skattefritt att producera el miljövänligt av privatpersoner från solpaneler på tak och vindmöllor. Sverige kanske inte är det enklaste landet att producera energi från sol och värme men något finns det alltid att ta ut. Spara kan man ju alltid genom olika värmepumpar, jag förvånas alltid över att man t.ex. inte tar tillvara energin i avloppsvattnet.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading