Om webbplatsen | Kontakt

Dags att halvera Sveriges Riksdag?

Partistödet till den kommunala politiken ökar drastiskt och det kan väl vara bra för demokratin när medlemsantalet minskar. En nackdel är att bidragen till det lokala föreningslivet har minskat åtminstone i den kommun där jag är aktiv i föreningslivet.

Föreningar som sysslar med kultur som folkmusik och folkdans drabbas av dessa nedskärningar. Jag tycker vi har råd med att upprätthålla vårt kulturarv och den här typen av verksamhet behöver få allt stöd den kan få. Det får inte bli en strid mellan demokrati och kultur. Det är kanske dags att aktivera föreningarna i det politiska livet för att komma närmare de röstberättigade.

Vi är nu medlemmar av EU och det mesta av vikt beslutas ju numera där. Varför måste vi då behålla en svensk riksdag med 349 ledamöter. Med tanke på var besluten tas så borde en halvering av den svenska riksdagen vara rimlig. Det är i EU lagarna egentligen stiftas numera och det är där stötarna skall sättas in. Vi behöver folk som kan ta för sig och inte i en församling som inte är reellt lagstiftande numera.

Det vi sparar in kan mycket väl gå till en ökad delaktighet i den demokratiska processen med en större aktivitet av de lokala föreningarna och då kanske kommunerna slipper spara in på den lokala kulturen.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading