Om webbplatsen | Kontakt

Förenkla formalia i föreningslivet!

Årsmöten av alla de slag passerar nu revy. Det är ett hästjobb som görs av många människor där resultatet av deras arbete bara läggs till handlingarna. Det har skrivits verksamhetsberättelser, resultat och balansräkningar och revisorerna har tagit del och kanske förstått nästan allt. Det mesta är helt ok och skulle det vara något fel så är det oftast ett bagatellmisstag.

Vi är säkert en miljon svenskar som lyssnat till all formalia och läst. Min fundering är att den kraft som nu läggs på formalia kanske skulle kunna användas bättre i kreativt syfte och utveckla verksamheten. Självklart måste det vara en viss ordning och särskilt i större verksamheter men i små ideella föreningar borde man fundera över byråkratin och avsevärt förenkla.

Jag tycker det är bra att regeringen förenklar för mindre aktiebolag och att de slipper en kostnad på 20-25 tusen kronor för obligatorisk revision. Det finns en viss risk att fusket ökar men man kan fuska även om man har en revisor. I mindre ideella föreningar har vi ju bara valda revisorer men det skulle behövas en stadgereform som förenklade för verksamheter.

Visserligen förfogar årsmötet över stadgarna men det borde finnas en norm att luta sig mot om man vill förenkla. Jag tror att dagens ganska omfattande regelverk kring föreningar avskräcker många från att aktivera sig. Kanske är det läge för någon form av föreningsportal där alla kan hämta hem en förenklad skriv- och kassabyråkrati.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading