Om webbplatsen | Kontakt

Går det att ersätta personnummer med en domänadress?

Dagens blogg skulle vara en längre utläggning för att ge en mer fullständig bild av den komplexa och kanske mer filosofiska frågan med en modernisering av dagens ålderdomliga personnummer. Jag håller mig till mina fem stycken så får vi se om budskapet går fram.

Personnummer har nu funnits i ett femtiotal år och tillkom när hålkortsmaskinerna gjorde entré. Idag är lagrings- och sökmöjligheterna helt annorlunda. Det går även att söka på ansikte. Jag tycker att det vore att gå för långt och tycker att personnumret kan ersättas med en bokstavskombination som även är en domän.

Vill man vara anonym då behåller man domänen för sig själv och i kontakter med myndigheter och vill man vara mer publik då kan domänen utgöra den egna hemsidan. Domänen skulle den enskilde få välja, vid födseln blir det föräldrarna som väljer med bytesmöjlighet vid vuxen ålder. Facebook blev lite annorlunda uppbyggt men det kan vi nog ta. Mitt förslag är att det också blev också en medborgerlig rättighet att ha en egen hemsida.

En av finesserna med att slippa personnumret är att det inte enkelt skulle gå att utläsa ålder. De skulle vara en sekundärfråga och inte som nu den primära signalen. För vissa myndigheter finns självklart möjligheter till åldersbestämning baserat på lagstiftning. Vi är alldeles för åldersfixerade i världen just nu och det skulle möjligtvis kunna tonas ner något om personnumret ersattes med en domäntext. Mitt personnummer blev då "gunnheden.se".

Bara det svenska alfabetet innehåller 28 bokstäver och härutöver finns många olika tecken och symboler som kan användas. Kombinationerna torde räcka till jordens befolkning. Många kommer nog att rygga till över den här tankegången men även personnumret har sin tid i historien. Jag tycker att det har spelat ut sin nuvarande numeriska, opersonliga och otidsenliga sifferkombination. Det är mera person i vokaler och konsonanter än det är i siffror.

För att påminna om konservativa beslutsfattare så vill jag hänvisa till den konservative ordföranden i ett fotbollsförbund på 1800 talet som skulle bjuda in till VM. Den framsynta och innovativa sekreteraren sa ska vi inte använda det nya postverket när vi kallar till VM. Den konservative ordförandes sa då, ”vi gör som vanligt och använder brevduvorna”.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading