Om webbplatsen | Kontakt

HUI om svenskarnas attityder till illegal alkohol

Vid ett möte igår presenterade AB Handelns Utredningsinstitut en utredning om ”Svenskarnas attityder till gränshandel med alkohol”. För min del blev presentationen en bekräftelse på det jag sedan 2004 sett i södra Sverige där alkoholen strömmar in under förespegling av olika privata festarrangemang.

Totalt hade 1423 personer intervjuats genom e-postenkät i Cint:s panel som enligt uppgift är en känd internetmetod för enkätundersökningar. Jag vill här gärna citera några headlines. Närmare hälften av de intervjuade tycker att det är ok att köpa hem illegal alkohol och 20 procent uppger att de under det senaste året köpt hem illegal alkohol. En fjärdedel känner någon som vet var man kan köpa illegal alkohol och över en tiondel handlar aldrig på Systembolaget.

Undersökningen torde vara statistiskt säkerställd eftersom det är fler än tusen som intervjuats. Den går på tvärs mot SoRADs undersökning med den reservationen att den här undersökningen handlar det i många fall om attityder. Det är ingen nyhet att det finns fler än tvåtusen och närmare tre tusen som mera frekvent sysslar med den här typen av yrkesmässig införsel. Här kan man se nästa led i kedjan, köparna. Den som vill kan räkna vidare på talen i utredningen och då är det snarare fler än färre kända langare.

Flera utredare har tittat på privatinförseln och de flesta förslagen har glömts bort av både den nuvarande och förra regeringen. Berörda myndigheter Tull och Polis har t.ex. avfärdat förslag om en gemensam styrka med fokus både på gränsöverskridandet och langningen. Registerlagstiftningen lägger andra hinder. Någonting måste göras men tyvärr verkar alkoholpolitiken paralyseras av skattenivåfrågan. Dagens alkoholpolitik kan inte lösas med gårdagens metoder.

Det finns flera åtgärder som kan vidtas. Gör en skatterättslig situation av införseln med särskild straffskatt om införseln bedöms för stor eller inte anmälts i förväg. Bilda en specialstyrka Tull-Polis. Lös registerfrågan, konfiskera hjälpmedel med samma hårdhet som gjordes i England, inför obligatorisk vägning där tullen också blir behörig myndighet, körkortsindragning vid upprepad förseelse, se till så att burkskatten tas ut i Tyskland.

Nu har jag med treminuters betänketid gett några förslag till åtgärder. Alla kanske inte är genomförbara men det finns säkert fler som är det.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading