Om webbplatsen | Kontakt

Klokt av M att lämna kyrkopolitiken!

Bra att M lämnar det partipolitiska inflytandet i Svenska Kyrkan. I dagens sekuläriserade samhälle är det bra att politiken distanserar sig från religionen av vad slag den vara månde. Religionen skall inte ha något med svensk politik och lagstiftning att göra. Vi har kommit långt i Sverige och religionen hör inte hemma i det politiska systemet.

Det vore bra om S och andra politiker följde efter M så att vårt samhällssystem enbart baseras på partipolitik och en humanistisk grundsyn.  Vi har sedan länge lämnat lagar stiftade av gud. Förhoppningsvis bygger politiker numera sin makt på realiteter och humanism och inte på osannolika berättelser ur någon slags heliga böcker. Låt gärna det humanistiska budskapet i Bibeln, Koranen och andra trosläror vara grundteser i ett filantropiskt budskap men politiken är alltid överordnad. 

Inga sharialagar, bibeltexter får utgöra grund för politik och lagstiftning. Det vore att gå två hundra år tillbaka i tiden. Med dagens internationella samhälle gäller det verkligen att hålla en rågång mot religionen. USA har lyckats bra med detta men det är dags att gå ett steg längre när snart alla religioner skall samsas i ett land. Jag tror på humanismen och där döms ingen av gudar utan av och för sina gärningar.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading