Om webbplatsen | Kontakt

Kundbegreppet inget för offentlig sektor!

Tramset med att kalla de som nyttjar offentlig verksamhet som kund börjar nu klinga av. Fortfarande använder Försäkringskassan det i vissa sammanhang. Den som nyttjar offentliga tjänster måste ju få en avsevärt bättre behandling än en kund får. Begreppet kund tillåtet att en kund köper fel bil av fri vilja men det är inte tillåtet att amputera fel ben oavsett vad patienten tycker.

Jag måste erkänna att när jag var i tjänst och vi i Tullverket tvingades använda ordet kund så var det mycket obekvämt för mig och jag fick rysningar när någon tog ordet i sin mun. Som tur var så kunde jag runda ordet när jag på något sätt kom i närheten. Nu verkar ordet vara dött och begravet i Tullverket av vad jag kan se från min horisont.

Det är helt fel att okritiskt anamma uttryck som används i industrin och affärsvärlden i offentlig tjänst. Till och med den av industrin övergivna organisationsformen Taylorismen dyker upp i offentlig verksamhet. Allt skall mätas och redovisas vilket är bra i och för sig. Mätmetoderna är dock nästintill omöjliga eftersom det är en helt annan sak att lägga om ett liggsår än att göra en vevaxel.

Ett liggsår kan bete sig på olika sätt medan tillverkning av en vevaxel är alltid en identisk process till en bilmodell. Redan här skiljer det sig åt. De som skall läsa resultaten i offentlig tjänst har sällan kunskap om hur det är i verkligheten och läser siffrorna som ”fan läser bibeln”. I offentlig verksamhet handlar det om att ha motiverade människor och verksamheten är mycket lik föreningslivet där den enskilde medarbetarens engagemang är nyckeln till framgång och bra resultat.

Jag blir i alla fall väldigt misstänksam när någon kallar mig för kund och när man har någon form av mer kryptiskt mätsystem i offentlig sektor. Visst går det och skall mätas hur många vaccinationer och narkotikabeslag som görs men när man kryper längre ner i mätmetodiken ja då är man hästlängder från de mätningar Taylor gjorde i industrin på 1920-talet. Industrin har ju också lämnat Taylor. Kan någon offentlig verksamhet använda ordet kund bör den verksamheten omedelbart bolagiseras.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading