Om webbplatsen | Kontakt

Kyotoprotokollet!

Kyotoavtalet verkar inte fungera särskilt effektivt när en de största länderna inte vill vara med. Jag hörde ett intressant förslag häromdan där man istället för handel med kryptiska miljöcertifikat och procentuella minskningar av av utsläpp skulle förbinda sig att investera x antal kronor i miljövänlig energi och annat som påverka utsläppen av koldioxid.

Det framstår som mer begåvat att expandera sig ur ett problem och inte dra något gammalt över sig. Jag hoppas verkligen det här förslaget vinner gehör eftersom investeringar i energibesparande åtgärder och teknik för att minska växthusgaserna är mer begåvat än en neandertalarmetod med att enbart spara med bevarande av gammal teknik som följd. Det ligger i mänskligheten att ständigt gå framåt och inte backa in i framtiden.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading