Om webbplatsen | Kontakt

Pensionär är inget entydigt begrepp!

Många ”yngre” pensionärer vill inte kallas pensionär och inte heller vara medlem i en pensionärsorganisation. Efter ett halvår som ”ung” pensionär så har jag svårt att förstå de som ställer sig utanför gemenskapen. Under två hela dagar har jag haft förmånen att delta i olika pensionärssammanslutningar.

Det är helt fantastiskt att arbeta ihop med medmänniskor som har en mycket hög kompetens både i sakfrågor och i social kompetens. Jag vill hävda att dessa två egenskaper är t.o.m. högre bland pensionärerna än i arbetslivet. Här har arbetslivet mycket att lära och ta till sig.

Vid en reflektion är det slöseri att inte försöka ta till sig pensionärskompetensen. Dagens pensionärer har en mycket hög kompetens och mestadels en god kondition. Självklart blir förmågan sämre när åldrandet tilltar men det är också individuellt på en tidsaxel.

Ni som tycker att ni inte platsar i pensionärsgemenskapen gör ett misstag. Ni missar massor av intellektuell gemenskap och utveckling. Det finns massor av frågor som det är viktigt påverka. Jag lovar att ni kommer att känna er välkomna för att påverka och förändra. Nu är det fyrtiotalisterna som är på väg in i pensionsåldern. Låt oss fortsätta med att ta initiativet flera år till och alla är välkomna.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading