Om webbplatsen | Kontakt

Spararna är en av den ekonomiska krisens räddare!

Många pensionärer sätter in sina surt förvärvade pengar på ett vanligt sparkonto eftersom det inte är enkelt att hitta andra sparformer som är lättförståeliga och samtidigt någorlunda säkra. De får ingen ränta på sina sparpengar med dagens låga räntor och därför bidrar de till dagens unika möjligheter att låna till en historiskt låg ränta.

Det blir då i praktiken att alla dessa småsparare bidrar till den ekonomiska tillväxten genom att andra kan öka konsumtionen på pensionärernas bekostnad. Ett motargument är att räntan kommer att gå upp och då blir det dyrare att ha ett lån. Både rätt och fel eftersom lönerna beräknas bli höjda med ca: 3 % när den högre räntan skall betalas.

Min slutsats av den här beräkningen blir att det är pensionärerna som på ett ädelt sätt bidragit till det senaste årets ekonomiska utveckling. Räknar man in pensionssänkningen genom den s.k. bromsen obetydliga ränteinkomster och en högre beskattning än löntagarna så är det pensionärerna som står för en stor del av 2009 års återhämtning och tillväxt.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading