Om webbplatsen | Kontakt

Språket ett sätt att kasta skit och pärlor!

När en person av någon anledning får sluta sin anställning så kan man hantera argumentationen på olika sätt. Är det synd om personen som tvingats sluta en anställning eller uppdrag och det finns empati för vederbörande då har han fått avgångsvederlag eller omfattas av någon form av trygghetsavtal.

Har vederbörande tvingats avgå då har formuleras samma förmån språkligt som ”fallskärm” fastän det är samma avtal. För att det skall stinka ännu mer så räknar man ut vad vederbörande totalt kommer att få i ersättning om han inte jobbar de närmaste tre åren. Det ligger i människans natur att formulera sig elakt när det sticker i ögonen fastän det är samma avtal som gäller i mina exempel.

Det finns också många sätt att be någon ”dra åt helvete” utan att uttrycka sig så drastiskt. Vid ett tillfälle fick jag kritik av en överordnad och mitt sätt att civiliserat be vederbörande ”dra åt helvete” var att säga jag har aldrig fått den här typen av kritik under mitt liv så jag måste reflektera några dagar över vad personen sa. Risken är att vederbörande inte är tillräckligt begåvad för att förstå.

Språket är en härlig uttrycksform som växer fram när man lärt sig hantera både gödsel och sax för ansning av det vildvuxna.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading