Om webbplatsen | Kontakt

Tacka vet jag det frigjorda 1960-talet!

Nymoralismen och de spirande förmyndartendenserna är illavarslande för framtiden. Nu går hetsjakten på rökare och snusare som inte får nyttja sitt bruk i under arbetstid i kommunal tjänst i vissa kommuner. I sken av argumenten att man vill hjälpa sina medarbetare så förbjuder man nyttjandet av tobak på arbetstid. Under århundraden har både kristna och muslimska profeter under förespegling att de vill hjälpa folk förbjudit både det ena och andra.

Jag ser faktiskt tillbaka på 1960-talet då både den moraliska och politiska frigjordheten var på en högre nivå än idag. Störande var endast några mossiga abortmotståndare som övergångsvis tvingade gravida tjejer att åka till polen om de råkat i olycka. Nu går abortresorna åt motsatt håll och av vad jag förstår igen efter religiöst pånyttvaknande i Polen.

För att återvända till våra egna problem så är det tråkigt att förmyndarfasonerna börjar dyka upp igen. Visst skall man vara rädd om sin hälsa och kropp men tobaksbruk är en upplysningsfråga och inte en paragraffråga. Självklart är det vällovligt att få människor att sluta använda tobak men vi får se upp när ”de bättre vetande” vill förbjuda snusning på arbetstid.

Jag har inte gett mina politiska företrädare i min kommun att ge sig på och förbjuda personalen att röka och snusa. Däremot är jag tacksam om de stöttar med snus- och rökavvänjning. Jag hoppas att det är högt i tak och att meddelarfriheten inte stryps. Meddelarfriheten är ett starkt medborgarintresse som inte får kvävas av kritikrädda chefer.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading