Om webbplatsen | Kontakt

Tråkig läsning!

Under omvärldsspaning kan man hitta en länk till BLT där det framkommer att det finns en fnurra på tråden mellan verksledningen och personalrepresentanterna i tullverket. Det är alltid tråkigt när man inte kan dra åt samma håll. Oftast beror det på bristande information och delaktighet.

Eftersom jag varit på båda sidor känner jag mig som en expert på sådana här frågor. Min erfarenhet att det är bara de som inte har ett välutvecklat ledarskap som kommer i de här konfliktsituationerna. Det blir tråkig stämning, inga bra lösningar och kommunikationen sker via media. Är det värt detta?

Som chef är det guld värt att ha med sig facket och det märks särskilt vid kriser som de i Volvo och SAAB. Varför inte vända på steken också, tänk vilken framgång det kan bli om båda parter vid normaldrift med full kraft drar åt samma håll. De flesta i svenskt arbetsliv är både kloka och framåtsyftande så varför inte dra in hornen och skapa delaktighet och bättre kommunikation. Det är den som äger frågan, oftast arbetsgivaren som också förfogar över lösningen.

Vi i Sverige är unika som i EU-sammanhang har får en likställighet mellan lag och avtal när det gäller arbetsrättsliga frågor. Det förpliktar att förvalta detta, annars väntar minimilagtiftning och politisk/byråkratisk inblandning i arbetslivet. Arbetslivet är som hemma den ena parten kan inte slipa väggar när den andra parten bestämt sig för att städa.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading