Om webbplatsen | Kontakt

Viktig skrivelse från SPRF som alla bör läsa!

Till de sju riksdagspartierna
 

Rättvis fördelning av de ekonomiska resurserna i Sverige

Vi inom Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF), Avdelning 13 Stockholm, har under åren följt hur pensionärerna fått en allt mindre del av det ökade välståndet i landet. Vi har fått minskade pensioner samtidigt som löner och priser har stigit.

Det informationsblad, Info 13, som vi skickar till er tar upp en del av de frågor som vi anser är rent diskriminerande för oss. Se även vår hemsida: http://www.avd13.stockholm.sprf.se/.

Våra 4 500 medlemmar får Info 13 i början av augusti med det program som vi har spikat inför hösten, där vi tar upp vår ekonomiska situation.

Inför valet i september vill vi ha besked om ni tycker att det är rättvist att pensionerna minskar åren 2010 och 2011 med minst 6 procent samtidigt som lönerna stiger med minst 5 procent under samma tid.

Gapet mellan grupperna i samhället ökar som diagrammet  på sista sidan visar. För oss är det en gåta att ni politiker stirrar i backen när frågan om pensioner kommer upp.

En enkel fråga: Anser ni att det är rättvist att pensionerna sänks och lönerna ökar?

Svaret kommer för många pensionärer att vara viktig information om var vi skall lägga vår röst vid valet år 2010.

Med hälsning


Owe Landgren    Kerstin Svenson   
ordförande        sekreterare

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading