Om webbplatsen | Kontakt

Vilken av allianserna kommer att förlora valet på pensionärsrösterna!

Det är få som sätter sig in i pensionsproblematiken. Av de uttalande jag hör från politikerna så pratar de på och glider undan utan att riktigt förstå. De friserar problemen genom att använda relativt låga procentsatser som för de högst avlönade ger mycket i plånboken. För pensionärerna blir ett tillskott på några procent enbart en nullitet. SPRF pensionsexpert Karl-Olov Hedler har räknat ut hur det sannolikt blir och jag citerar direkt ur hans argumentation.

”Den kalkylerade nedräkningen av pensionerna för år 2011 med minst 4,5 procent blir en politiskt het fråga, samtidigt som lönerna för de yrkesaktiva höjs med i genomsnitt ca 2,5 procent. Räknat för tvåårsperioden 2010-2011 innebär en nedräkning av pensionerna med 3+4,5 procent en inkomstförsämring brutto med ca 900 kr/ mån för medelpensionären (ca 12 000 kr/mån). För medellöntagaren (ca 25 000 kr/mån) höjs samtidigt lönen med lågt räknat 5,5 procent, dvs. med ca 1400 kr/mån. På två år ökar således inkomstklyftan brutto med ca 2 300 kr/mån. Dessutom innebär jobbskatteavdraget för pensionärerna en negativ skillnad netto om ca 1300 kr/mån”.

Så illa är det och pensionsmyndigheten verkar också ha friserat sina siffror enligt en jämförelse med ekonomistyrningsverket. För en pensionär som får 12000 brutto i månade betyder ett minus om 1300 kr netto mer än för den som tjänar 25000 kr. Det pågår en inte helt enkel sifferexercis som likt en trollkarl förändrar hela verklighetsbilden och det är inte hos SPRF trollkarlarna finns.

Det gick kanske att krångla till det och vilseleda tidigare generationer men nu kommer en stor ny generation in i pensionssystemet. Det skall bli intressant att följa valrörelsen min röst är inte bunden till någon av de båda allianserna för närvarande. Bästa bud får min röst.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading